PL EN


2019 | 1(23) | 121-141
Article title

O motywacji zmian językowych w zakresie fleksji mówionego języka łemkowskiego

Authors
Content
Title variants
EN
On the motivation for linguistic changes with regard to inflectional morphology of the spoken Lemko language
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The fact that the Lemko language is placed in the ethnolinguistic Western Slav-ic area next to the Polish language, which is dominant from the sociolinguistic point of view, has had and continues to have a significant impact on its development. Consequently, the Lemko language, similarly to other (Slavic) micro- languages, should be considered susceptible to changes resulting from the im-pact of exogenous factors, which can be observed even on a morphological level, which is generally perceived as particularly resistant to external influ-ences. However, research conducted on the basis of material from the spoken corpus of the Lemko language shows that not all linguistic changes currently taking place in that language have been caused by the impact of Polish.
Contributors
 • Institut für Slavistik, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Oldenburg, Niemcy, anastasia.reis@web.de
References
 • Bailey G., 2004, Real and Apparent Time, in: Chambers J.K., ed., The Handbook of Language Variation und Change, Malden.
 • Breu W., 2017, Moliseslavische Texte aus Acquaviva Collecroce, Montemitro und San Felice del Molise, in: Breu W. et al., Hrsg., Slavische Mikrosprachen im absoluten Sprachkontakt. Glossierte und interpretierte Sprachaufnahmen aus Italien, Deutschland, Österreich und Griechenland, Bd. 1, Wiesbaden (Slavistische Beiträge 505).
 • Chomiak M., 1992, Gramatŷka lemkivskoho jazŷka, Legnica.
 • Duličenko A.D., 2009, Das Russinische, in: Rehder P., Hrsg., Einführung in die slavischen Sprachen, 6. Aufl., Darmstadt.
 • Fontański H., 2008, Aktualne problemy języka łemkowskiego (normalizacja pisowni), w: Pljiškova A., red., Rusyns’kŷj jazŷk medži dvoma kongresamy. Zbornik referativ z III. Medžinarodnoho kongresu rusyns’koho jazŷka, Krakiv, 13.–16.9.2007, Prjašiv.
 • Fontański H., Chomiak M., 2000, Gramatyka języka łemkowskiego. Ґраматыка лемківского языка, Katowice.
 • Hentschel G., 1992, Verwendungshäufigkeit und Innovation im Flexionssystem – Beobachtungen zum morphologischen Wandel im Russischen und Polnischen, „Zeitschrift für Slawistik“, Nr. 37.
 • Hentschel G., 2013, Belorusskij, russkij i belorussko-russkaja smešannaja reč, „Voprosy jazykoznanija”, nr 1, 53–76.
 • Hentschel G., 2018, Die weißrussische „Trasjanka“ und der ukrainische „Suržyk“: grundlegende quantitativ-qualitative soziolinguistische Ähnlichkeiten und Unterschiede, in: Kempgen S. et al., Hrsg., Deutsche Beiträge zum 16. Internationalen Slavistenkongress, Belgrad 2018, Wiesbaden (Die Welt der Slaven. Sammelbände. Sborniki 63).
 • Hooper J.B., 1976, An Introduction to Natural Generative Phonology, New York.
 • Káprály M., 2013, Sovremennye rusinskie literaturnye mikrojazyki, „Studia Slavica Hungarica”, nr 58(1).
 • Kerswill P., Trudgill P., 2005, The Birth of New Dialects, in: Auer P. et al, eds., Dialect Change: Convergence and Divergence in European Languages, Cambridge.
 • Klemensiewicz Z., 1985, Historia języka polskiego, cz.1., Warszawa.
 • Kloss H., 1976, Abstandsprachen und Ausbausprachen, „Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik. Beihefte. Neue Folge”, No. 16.
 • Kuraszkiewicz W., 1963, Zarys dialektologii wschodniosłowiańskiej z wyborem tekstów gwarowych, Warszawa.
 • Labov W., 1994, Principles of Linguistic Change, vol. 1, Internal Factors, Oxford.
 • Magocsi P.R., 1996, The Rusyn Language Question Revisited, in: Magosci P.R., ed., A New Slavic Language is Born. The Rusyn Literary Language of Slovakia, New York.
 • Magocsi P.R., 2004, Etno-geografičnyj i istoričnyj perehljad, in: Magocsi P.R., ed., Rusinskyj jazyk, Opole.
 • Magocsi P.R., 2006, Rusinskij jazyk: dostiženija poslednego vremeni i predstojaščie zadači, in: Duličenko A.D., Gustavsson S., eds., Slavjanskie literaturnye mikrojazyki i jazykovye kontakty, Tartu.
 • Mańczak W., 1980, Frequenz und Sprachwandel, in: Lüdtke H., Hrsg., Kommunikationstheoretische Grundlagen des Sprachwandels, Berlin-New York.
 • Matras Y., 2015, Why is the Borrowing of Inflectional Morphology Dispreferred?, in: Gardani F., Arkadiev P., Amiridze N., eds., Borrowed Morphology, Berlin.
 • Mayerthaler W., 1981, Morphologische Natürlichkeit, Wiesbaden.
 • Menzel T., Hentschel G., 2015, Zum Einfluss des Russischen auf die Flexionsmorphologie der weiß-russisch- russischen und ukrainisch-russischen gemischten Rede, „Wiener Slawistischer Almanach”, Nr. 75.
 • Menzel T., Hentschel G., 2016, Zu Pronominalparadigmen in Kontaktvarietäten. Demonstrativpronomen in der gemischten weißrussisch-russischen Rede in Weißrussland, in: Bittner A., Köpcke K.-M., Hrsg., Regularität und Irregularität in Phonologie und Morphologie. Diachron, kontrastiv, typologisch, Berlin.
 • Menzel T., Hentschel G., 2017, Flexionsmorphologische Irregularität im innerslavischen Sprachkontakt. Sprachinhärente Präferenzen oder politisch-soziale Dominanz: Russisch vs. Weißrussisch/ Ukrainisch – Polnisch vs. Kaschubisch/ Lemkisch, Frankfurt a.M.
 • Menzel T., Reis A., 2014, Regularität / Irregularität im Paradigma anaphorischer Pronomen: Zur Rolle des Sprachkontakts im Lemkischen, „Zeitschrift für slavische Philologie”, Nr. 70/1.
 • Michna E., 2004, Kwestie etniczno-narodowościowe na pograniczu Słowiańszczyzny wschodniej i zachodniej. Ruch rusiński na Słowacji, Ukrainie i w Polsce, Kraków.
 • Michna E., 2018, Ideologie językowe i ich wpływ na procesy emancypacji języka łemkowskiego, w: Tambor J., red., Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy, koncepcje, perspektywy, t. 4., Pogranicza, mniejszości, regiony. Etnolingwistyka, Katowice.
 • Misiak M., 2006, Łemkowie. W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie, Wrocław.
 • Muysken P., 2000, Bilingual Speech. A Typology of Code-mixing, Cambridge.
 • Onyszkanycz-Kowalska M., 2002, Sytuacja gwary łemkowskiej i ukraińskiego języka literackiego w Rzepedzi, w: Rieger J., red., Język mniejszości w otoczeniu obcym, Warszawa.
 • Padjak V., 2006, Zakarpat’e (Podkarpatskaja Rus’): problemy i osobennosti funkcionirovanija rusinskogo literaturnogo jazyka v kontekste nacional’nogo vozroždenija, in: Duličenko A.D., Gustavsson S., eds., Slavjanskie literaturnyemikrojazyki i jazykovye kontakty, Tartu.
 • Reis A., 2013, Lemkovskie anaforičeskie mestoimenija: kodificirovannaja norma i razgovornyj uzus, „Linguistica Copernicana”, nr 1(9).
 • Reis A., 2014, Jazyk lemkov na granice meždu Vostočnoj i Zapadnoj Slaviej: osobennosti slovoizmenenija anaforičeskich mestoimenij v reči lemkov, in: Giger M. et al., eds., Slované mezi tradicí a modernitou, Praha.
 • Reis A., 2018a, Kontakt językowy a zmiana systemu fleksyjnego: wpływ polszczyzny na język łemkowski, w: Tambor J., red., Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy, koncepcje, perspektywy, t. 4., Pogranicza, mniejszości, regiony. Etnolingwistyka, Katowice.
 • Reis A., 2018b, Zur Rolle von „Entlehnungen“ und „Kalkierungen“ in der lemkischen Flexionsmorphologie, in: Witzlack-Makarevich K., Hrsg., Kalkierungs- und Entlehnungssprachen in der Slavia: Boris Unbegaun zum 120. Geburtstag, Berlin.
 • Reis A., 2018c, Flexionsmorphologischer Wandel im Lemkischen: endogene und exogene Faktoren, in: Kempgen S. et al., Hrsg., Deutsche Beiträge zum 16. Internationalen Slavistenkongress in Belgrad 2018, Wiesbaden.
 • Reis A., 2019, [nieopublikowana praca doktorska], Endogener und exogener flexionsmorphologischer Wandel in Kleinsprachen: Der Fall des Lemkischen zwischen Polnisch, Slovakisch und Ukrainisch, Oldenburg.
 • Rieger J., 1992, Typy kontaktów językowych w Karpatach, w: Siatkowski J., Doliński I., red., Słowiańsko-niesłowiańskie kontakty językowe, Warszawa.
 • Stieber Z., 1938, Sposoby powstawania słowiańskich gwar przejściowych, Kraków.
 • Stieber Z., 1974, Wpływ polski i słowacki na gwary Łemków, w: Stieber Z., Świat językowy Słowian, Warszawa.
 • Stieber Z., 1982, Dialekt Łemków. Fonetyka i fonologia, Wrocław.
 • Teutsch A., 2001, Das Rusinische der Ostslowakei im Kontext seiner Nachbarsprachen, Frankfurt.
 • Thomason S.G., 2001, Language Contact. An Introduction, Edinburgh.
 • Thomason S.G., 2008, Social and Linguistic Factors as Predictors of Contact Induced Change, „Journal of Language Contact – THEMA”, no. 2.
 • Thomason S.G., 2015, When is the Diffusion of Inflectional Morphology Not Dispreferred?, in: Gardani F., Arkadiev P., Amiridze N., eds., Borrowed morphology, Berlin.
 • Thomason S.G., Kaufmann T., 1988, Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics, Berkeley.
 • Trudgill P., 1986, Dialects in contact, Oxford.
 • Werner О., 1987, Natürlichkeit und Nutzen morphologischer Irregularität, in: Boretzky N. et al., Hrsg., Beiträge zum 3. Essener Kolloquium über Sprachwandel und seine bestimmenden Faktoren, Bochum.
 • Wurzel W.U., 2001, Flexionsmorphologie und Natürlichkeit. Ein Beitrag zur morphologischen Theo-riebildung, 2. Aufl., Berlin.
 • Žylko F.T., 1958, Hovory ukrajins’koji movy, Kyjiv.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-67d8527a-cdea-400f-92d8-7230675b3b73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.