Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2(127) „ZZL w kontekście wyzwań współczesnego rynku pracy, nowych modeli biznesowych i zarządzania publicznego” | 27-41

Article title

Planowanie czy spontaniczność – jakich kompetencji potrzebuje współczesny przedsiębiorca?

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Planning or Spontaneity: What Competencies Does Today’s Entrepreneur Need?

Contributors

 • Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
 • Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
 • Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
 • Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

References

 • Andersson S. (2011), International entrepreneurship, born global and the theory of effectuation, Journal of Small Business and Enterprise Development, vol. 18, nr 3.
 • Argyle M. (1999), Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Armstrong M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business.
 • Baum J. R., Locke E. A., Smith K. G. (2001), A multidimensional model of venture growth, Academy of Management Journal, vol. 44, nr 2.
 • Bird B. (2002), Learning entrepreneurship competencies: the self-directed learning approach, International Journal of Entrepreneurship Education, nr 1.
 • Botha M., van Vuuren J. J., Kunene T. (2015), An integrated entrepreneurial performance model focusing on the importance and proficiency of competencies for start-up and established SMEs, South African Journal of Business Management, vol. 46, nr 3.
 • Boyatzis R. E. (1982), The Competent Manager: A Model for Effective Performance, New York, Wiley.
 • Brettel M., Mauer R., Engelen A., Kupper D. (2012), Corporate effectuation: entrepreneurial action and its impact on R&D project performance, Journal of Business Venturing, vol. 27, nr 2.
 • Brinckmann J. (2007), Competence of Top Management Teams and Success of New Technology-Based Firms, Wiesbaden, Deutscher Universitäts-Verlag.
 • Bruyat Ch., Julien P. A. (2000), Defining the field of research in entrepreneurship, Journal of Business Venturing, vol. 16, nr 2.
 • Chandler G. N., Jansen E. (1992), The founder’s self-assessed competence and venture performance, Journal of Business Venturing, nr 7.
 • Cieślik J. (2014), Przedsiębiorczość, polityka, rozwój, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie SEDNO.
 • Cieślik J., Skala A. (2016), Nowe tendencje w kształceniu innowacyjnych przedsiębiorców, Horyzonty Wychowania, vol. 15, nr 34.
 • Dew N., Read S., Sarasvathy S. D., Wiltbank R. (2009), Effectual versus predictive logic in entrepreneurial decision making: differences between experts and novices, Journal of Business Venturing, vol. 24, nr 4.
 • Duliniec E. (2013), Ujęcia teoretyczne wczesnej i szybkiej internacjonalizacji przedsiębiorstw, Gospodarka Narodowa, vol. 21, nr 1–2.
 • Duliniec E. (2017), Efektuacja, marketing przedsiębiorców i wczesna internacjonalizacja przedsiębiorstw, Marketing i Rynek, nr 9.
 • Filipowicz G. (2004), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Warszawa, PWE.
 • Fisher G. (2012), Effectuation, causation, and bricolage: A behavioral comparison of emerging theories in entrepreneurship research, Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 36, nr 5.
 • Gangani N., McLean G. N., Braden R. A. (2006), A competency-based human resource development strategy, Performance Improvement Quarterly, vol. 19, nr 1.
 • Gartner W. B. (1988), ‘Who is an entrepreneur?’ is the wrong question, American Journal of Small Business, vol. 12, nr 4.
 • Glinka B., Gutkova S. (2011), Przedsiębiorczość, Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • Goel S., Karri R. (2006), Entrepreneurs, Effectual Logic, and Over-Trust, Entrepreneurship Theory and Practice, nr 7.
 • Gupta O., Roos G. (2001), Mergers and acquisitions through an intellectual capital perspective, Journal of Intellectual Capital, vol. 2, nr 3.
 • Hayton J. C., Kelley D. J. (2006), A competency-based framework for promoting corporate entrepreneurship, Human Resource Management, nr 45.
 • Heijke H., Meng C., Ris C. (2003), Fitting to the job: The role of generic and vocational competencies in adjustment and performance, Labour Economics, nr 10.
 • Jabłoński M. (2011), Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu, Warszawa, CeDeWu.
 • Jamka B. (1999), Dobór pracowników, w Sajkiewicz A. (red.), Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja. Kierowanie. Ekonomika, Warszawa, Wydawnictwo Poltext.
 • Jamka B. (2011), Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 • Jaremczuk K. (2012), Podmiotowość pracownika w zarządzaniu organizacją, Warszawa, PWE.
 • Kupczyk T., Stor M. (2017), Zarządzanie kompetencjami. Teoria, badania i praktyka biznesowa, Wrocław, Wyższa Szkoła Handlowa.
 • Kupczyk T. (2014), Competencies of management staff in the knowledge-based economy, Wrocław, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu.
 • Kyndt E., Baert H. (2015), Entrepreneurial competencies: Assessment and predictive value for entrepreneurship, Journal of Vocational Behavior, nr 90.
 • Laskovaia A., Shirokova G., Morris M. H. (2017), National culture, effectuation, and new venture performance: global evidence from student entrepreneurs, Small Business Economics, vol. 49, nr 3.
 • Mäensivu K., Toivonen M., Tammela K. (2017), Innovation with Effectuation: An Opportunity for the Public Sector, w Russo-Spena T., Mele C., Nuutinen M. (red.), Innovating in Practice, Cham, Springer.
 • Mäkimurto-Koivumaa S., Puhakka V. (2013), Effectuation and causation in entrepreneurship education, International Journal of Entrepreneurial Venturing, vol. 5, nr 1.
 • Man T. W. Y., Lau T., Chan K. F. (2002), The competitiveness of small and medium enterprises: a conceptualization with focus on entrepreneurial competencies, Journal of Business Venturing, nr 17.
 • Matalamäki M. J. (2017), Effectuation, an emerging theory of entrepreneurship – towards a mature stage of the development, Journal of Small Business and Enterprise Development, vol. 24, nr 4.
 • Maxim L. A., Nowicki S. J. (2003), Developmental associations between nonverbal ability and social competence, Facta Universitatis, nr 2.
 • Melnikova J., Zaščerinska J. (2016), Integration of entrepreneurship into higher education (Educational sciences) in Lithuania and Latvia: Focus on students’ entrepreneurial competencies, Regional Formation and Development Studies, vol. 18, nr 1.
 • Milkovich G. T., Newman J. M. (2002), Compensation, New York, McGraw-Hill.
 • Mitchelmore S., Rowley J. (2010), Entrepreneurial competencies: a literature review and development agenda, Journal of Entrepreneurial Bahaviour & Research, vol. 16, nr 2.
 • Mitchelmore S., Rowley J. (2013), Entrepreneurial competencies of women entrepreneurs pursuing business growth, Journal of Small Business and Enterprise Development, vol. 20, nr 1.
 • Morris M. H., Webb J. W., Fu J., Singhal S. (2013), A Competency-based perspective on entrepreneurship education: Conceptual and empirical insight, Journal of Small Business Management, vol. 51, nr 3.
 • Nielsen S. L., Lassen A. H. (2012), Identity in entrepreneurship effectuation theory: a supplementary framework, International Entrepreneurship and Management Journal, nr 8.
 • Nordhaug O., Gronhaug K. (1994), Competencies as resources in firms’, International Journal of Human Resource Management, vol. 5 (1).
 • Oleksyn T. (2017), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 • Oosterbeek H., van Praag M., Ijsselstein A. (2008), The Impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurship Competencies and Intentions, Tinbergen Institute Discussion Paper, TI nr 2008-038/3.
 • Oosterbeek H., van Praag M., Ijsselstein A. (2010), The impact of entrepreneurship education on entrepreneurship skills and motivation, European Economic Review, nr 54.
 • Piróg D. (2015), Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego, Przedsiębiorczość – Edukacja, nr 11.
 • Postuła A., Majczyk J. (2018), Managers and Leaders in Need of Entrepreneurial Competences, Entrepreneurial Business and Economics Review, vol. 6, nr 1.
 • Rasmussen E., Mosey S., Wright M. (2011), The evolution of entrepreneurial competencies: a longitudinal study of university spin-off venture emergence, Journal of Management Studies, nr 48.
 • Read S., Song M., Smit W. (2009), A meta-analytic review of effectuation and venture performance, Journal of Business Venturing, vol. 24, nr 6.
 • Rokita J. (2003), Organizacja ucząca się, Katowice, Wydawnictwo AE.
 • Sajkiewicz A., red. (2008), Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się, Difin, Warszawa.
 • Sánchez J. C. (2013), The Impact of an Entrepreneurship Education Program on Entrepreneurial Competencies and Intention, Journal of Small Business Management, vol. 51, nr 3.
 • Sarasvathy S. D. (2001), Causation and effectuation: Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency, Academy of Management Review, vol. 26, vol. 2.
 • Sarasvathy S. D. (2008), Effectuation: Elements of entrepreneurial expertise, Edward Elgar Publishing.
 • Sarasvathy S. D., Dew N. (2005), New market creation through transformation, Journal of Evolutionary Economics, vol. 15, nr 5.
 • Sarasvathy S., Dew N. (2008), Effectuation and over-trust: debating Goel and Karri, Entrereneurship Theory and Practice, vol. 32, nr 4.
 • Schelfhout W., Bruggeman K., De Maeyer S. (2016), Evaluation of entrepreneurial competence through scaled behavioural indicators: Validation of an instrument, Studies in Educational Evaluation, nr 51.
 • Shane S., Venkataraman S. (2000), The promise of entrepreneurship as a field of research, Academy of Management Review, vol. 25, nr 1.
 • Sienkiewicz Ł., Trawińska-Konador K. (2013), Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje, w Sienkiewicz Ł. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie, Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Smith B., Morse E. (2005), Entrepreneurial Competencies: Literature Review and Best Practices. Small Business Policy Branch, Ottawa, Industry Canada.
 • Smolka K. M., Verheul I., Burmeister-Lamp K., Heugens P. P. (2016), Get it together! Synergistic effects of causal and effectual decision-making logics on venture performance, Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 27, nr 2.
 • Smółka P. (2008), Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Kraków, Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • Thiru Y., Majumdar S., Guha S. (2015), Creating Social Change Through Entrepreneurship Education: An Effectuation Model at Tata Institute of Social Sciences
 • Innovation for Social Change, Springer, New Delhi.
 • Teodorescu T. (2006), Competence versus competency: What is the difference?, Performance improvement, vol. 45, nr 10.
 • Tomczak M. (2015), Kompetencje „miękkie” kandydatów uczestniczących w procedurze selekcji pracowników w opinii rekruterów, Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka (Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice), nr 4.
 • Tomczak M. (2017), Rozwój kompetencji młodych pracowników a pedagogiczny wymiar empowermentu w organizacjach na przykładzie absolwentów uczelni technicznej, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, nr 1 (43).
 • Toutain O., Fayolle A. (2017), Labour Market Uncertainty and Career Perspectives: Competence in Entrepreneurship Courses, w Mulder M. (red.), Competence-based Vocational and Professional Education. Technical and Vocational Education and Training: Issues, Concerns and Prospects, vol. 23, Cham, Springer.
 • Urban B., Heydenrych J. (2015), Technology orientation and effectuation—links to firm performance in the renewable energy sector of South Africa, South African Journal of Industrial Engineering, vol. 26, nr 3.
 • Walkowiak R. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje, nowe trendy, efektywność, Toruń, Wydawnictwo „Dom organizatora”.
 • Woźniak J. (2013), Rekrutacja. Teoria i praktyka, Warszawa, Wydawnictwa Profesjonalne PWN.
 • Wright M., Stigliani I. (2013), Entrepreneurship and growth, International Small Business Journal, nr 31/1.
 • Zahra S. A., Korri J. S., Yu J. (2005), Cognition and international entrepreneurship: implications for research on international opportunity recognition and exploitation, International Business Review, vol. 14, nr 2.
 • Ziemiański P., Tomczak M. (2017), Samoocena kompetencji przedsiębiorczych i szacowane prawdopodobieństwo rozpoczęcia działalności gospodarczej a doświadczenia przedsiębiorcze w rodzinie, Studia i Prace WNEIZ US, vol. 48, nr 2.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

EISSN
2543-4411

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-67dcaeaf-6b62-4be1-8bf8-de3120f623b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.