PL EN


2017 | 2(15) | 121-138 (18)
Article title

AKTYWNI OBYWATELE – ANALIZA PORÓWNAWCZA OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W ORGANIZACJACH TRZECIEGO SEKTORA W POLSCE

Authors
Content
Title variants
EN
ACTIVE CITIZENS – A COMPARATIVE ANALYSIS OF PEOPLE WORKING IN THE ORGANIZATIONS OF THE THIRD SECTOR IN POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The degree of citizen participation in Poland as a key factor responsible for the development of third sector organizations is relatively low compared to countries of developed democracy. Despite political, economic or social difficulties, from year to year there is a gradual increase in non-governmental organizations representing the sphere. The purpose of this article is to present the characteristics of active citizens working in various third sector organizations with regard to their socio-demographic profiles. The analysis was performed for the total active people based on data from studies carried out in the 2013Social Diagnosis.
Year
Issue
Pages
121-138 (18)
Physical description
Contributors
 • AGH w Krakowie, Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków, e-mail: tomaslyk@agh.edu.pl
References
 • Anheier H.K. 2013, The Nonprofits of 2025, “Stanford Social Innovation Review”, nr 2.
 • Anheier H.K., Seibel W. 1990, Introduction [w:] The Third Sector: Comparative Studies of Nonprofit Organizations, red. H. K. Anheier, W. Seibel, de Gruyter&Co, New York.
 • Babila S.Th. 2008, Conceptualizing Non-Governmentals: Still Searching for Conceptual Clarity, “Journal of Social and Psychological Sciences”, nr 1.
 • Berger P.L., Neuhaus R.J. 2001, To Empower People: The Role of Mediating Structures in Public Policy, [w:] The Nature of the Nonprofit Sector, red. S. J. Ott, Boulder.
 • Bokajło W. 2001, Społeczeństwo obywatelskie: sfera publiczna jako problem teorii demokracji [w:] Społeczeństwo obywatelskie, red. W. Bokajło, K. Dziubka, Wrocław.
 • CBOS. 2014, Aktywność społeczna Polaków. Komunikat z badań, Warszawa.
 • DzU 2003, nr 98, poz. 873. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Diagnoza Społeczna 2013, Diagnoza społeczna: zintegrowana baza danych, www.diagnoza.com (29.10.2013).
 • Frączak P. 2002, Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej. Wybór artykułów 1989–2001, Warszawa.
 • Frączak P., Skrzypiec R. 2011, Organizacje pozarządowe – w poszukiwaniu kryteriów definicyjnych, „Federalista”, nr 8.
 • Gliński P. 2006, Trzeci sektor w Polsce. Dylematy aktywności [w:] Czy społeczny bezruch?
 • O społeczeństwie obywatelskim i aktywności we współczesnej Polsce, red. M. Nowak, M. Nowosielski, Poznań.
 • Gliński P., Palska H. 1996, Cztery wymiary społecznej aktywności obywatelskiej [w:] Elementy nowego ładu, red. H. Domański, A. Rychard, Warszawa.
 • Hansmann H.B. 1987, Economic Theories of Non-profit Organizations [w:] The Nonprofit Sector. A Research Handbook, red. W.W. Powell, New Haven.
 • Knack S., Keefer P. 1997, Does Social capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation, “Quarterly Journal of Economics”, nr 4.
 • Korten D.C. 1990, Getting to the 21st Century: Voluntary Action and the Global Agenda, West Hartford.
 • Leś E., Nałęcz S. 2002, Potencjał ekonomiczny i społeczny sektora non-profit w Polsce.
 • Wybrane wyniki badań międzynarodowych sektora non-profit [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, red. P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, Warszawa.
 • O'Neill M. 1989, The Third America: The Emergence of the Nonprofit Sector in the United States, San Francisco.
 • Ott S.J. 2001, Foreword [w:] The Nature of the Nonprofit Sector, red. S.J. Ott, Boulder.
 • Popielarz P.A., Mcpherson M.J. 2001, On the Edge or In Between: Niche Position, Niche Overlap, and the Duration of Voluntary Association Memberships [w:] The Nature of the Nonprofit Sector, red. S.J. Ott, Boulder.
 • Rymsza M., Zimmer A. 2008, Zakorzenienie organizacji non profit: relacje między rządem a sektorem non profit [w:] Trzeci sektor dla zaawansowanych. Nowoczesne państwo i organizacje pozarządowe – wybór tekstów, red. M. Mozga-Górecka, J. Herbst, J. Wygnański, Warszawa.
 • Salamon L.M. 2001, Scope and Structure: The Anatomy of America's Nonprofit Sector, [w:] The Nature of the Nonprofit Sector, red. S. J. Ott, Boulder.
 • Salamon L.M., Anheier H.K., List R., Toepler S., Sokolowski W.S. 1999, Global Civil Society. Dimensions of the Nonprofit Sector, Baltimore.
 • Salamon L.M., Sokolowski W.S., List R. 2004, Global Civil Society: An Overview [w:] Dimension of the Nonprofit Sector. Volume 2, red. L.M. Salamon, W.S. Sokolowski, West Hartford.
 • Schmitter Ph.C. 1997, Civil Society East and West [w:] Consolidating the Third Wave
 • Democracies. Themes and Perspectives, red. L. Diamond, M.F. Plattner, Y. Chu, H. Tien, Baltimore.
 • Shils E. 1992, Civility and Civil Society [w:] Civility and Citizenship in Liberal Democratic Societies, red. E.C. Banfield, New York.
 • Smith D.H. 2001, The Impact of the Voluntary Sector on Society [w:] The Nature of the Nonprofit Sector, red. S.J. Ott, Boulder.
 • Weisbrod B. 1998, The Nonprofit Economy, Cambridge.
 • Wnuk-Lipiński E. 2005, Socjologia życia publicznego, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-67df0fbc-1f0a-4889-82ef-7d4b191642b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.