Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1 | 39-50

Article title

Człowiek współczesny w obliczu manipulacji

Authors

Content

Title variants

EN
Modern Man Confronting Manipulation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wszechobecna manipulacja dotyka nas każdego dnia. Codziennie doświadczamy jej wpływu, jesteśmy jej obiektem lub sami wpływamy na innych. Jest wiele technik manipulacyjnych, na szczęście istnieje również wiele sposobów obrony przed manipulacją. Warto zwolnić tempo życia, przyjrzeć się otaczającemu światu i zastanowić się, czemu to wszystko służy. Czy aby na pewno podejmowane przez nas decyzje są wyłącznie naszymi wyborami?
Manipulation affects us anytime and anywhere. Day in, day out we are exposed to its impact, being subjected to it or becoming manipulators ourselves. There exist a multitude of manipulation techniques, but fortunately a fair number of ways to defend ourselves against manipulation as well. It pays to slow down the fast-paced lifestyle, take a closer look at the world we live in and consider what the point of all this is. Are, what we consider our free decisions, free indeed?

Year

Issue

1

Pages

39-50

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

author
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

 • Aronson E., Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Aronson E., Wilson T. D., Alert R. M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 • Batko A., Sztuka perswazji, czyli język wpływu i manipulacji, Wydawnictwo „Helion”, Gliwice 2005.
 • Charaktery, Magazyn Psychologiczny 2009, nr 10(153).
 • Charaktery, Magazyn Psychologiczny 2009, nr 11(154).
 • Charaktery, Magazyn Psychologiczny 2011, nr 10(177).
 • Charaktery, Magazyn Psychologiczny 2011, nr 9(176).
 • Charaktery, Magazyn Psychologiczny, Psychologia dziś, Wydanie specjalne 2009, nr 1(6).
 • Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999.
 • Człowiek istota społeczna. Wybór tekstów, [red.] E. Aronson, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • D’Almeida F., Manipulacja w polityce, w reklamie, w miłości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 • Doliński D., Psychologia wpływu społecznego, Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, Wrocław 2000.
 • Doliński D., Techniki wpływu społecznego, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2005.
 • Doliński D., Ukryte sensy zachowania, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2006.
 • Hamer H., Psychologia społeczna, Difin, Warszawa 2005.
 • Jakubik A., Zaburzenia osobowości, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997.
 • Kenrick D. T., Neuberg S. L., Cialdini R. B., Psychologia społeczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 • Kossakowski M., Śmieja M., Śpiewak S., Społeczne ścieżki poznania, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 • Magoska M., Media, władza, prawo, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 • Manipulacja w języku, [red.] P. Krzyżanowski, P. Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin 2004.
 • Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP?, [red.] M. Sokołowski, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o., Warszawa 2007.
 • Pease A., Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów, wydanie II, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2001.
 • Pomiędzy wpływem społecznym a manipulacją. Typowe i nietypowe przejawy, [red.] G. E. Kwiatkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.
 • Strelau J., Psychologia. Podręcznik akademicki, Tom 3, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 • Trejderowski T., Socjotechnika. Podstawy manipulacji w praktyce, „Eneteia” Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2009.
 • Witkowski T., Psychomanipulacje. Jak je rozpoznać i jak sobie z nimi radzić, Oficyna Wydawnicza „Unus”, Gdańsk 2000.
 • Wokół psychomanipulacji, [red.] E. Zdankiewicz-Ścigała, T. Matuszewski, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa 2003.
 • Wren K., Wpływ społeczny, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 • Zimbardo P., Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-1140

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-67e917c1-2183-444f-9696-baf9d30eefb1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.