PL EN


2015 | 14 | 139-152
Article title

Od Krzyżowej do Majdanu. Sąsiedztwo z Niemcami w polityce III RP

Content
Title variants
EN
From Krzyżowa to Majdan. German neighbours in the Polish Third Republic politics
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The perspective of 25 years of the Polish Third Republic and achieving the goals assigned at the beginning of the transformation, connected with reorienting the Polish politics allows for looking at the Polish-German relations in a broader context of European dynamics and international relation in the world, although not without the living schematics, stereotypes and habits, able to determine thoughts and decisions. Relations with Germans have stopped being a subject of superpolitical unanimity, and in the perception of further generations the historical traumas will give place to the pragmatic everyday life. The material refers to the concepts of interest community, memory and generational changes which show the scale of the change made in the Polish-German relations, as well as try to set the perspective of implementing the experiences gathered so far.
Contributors
 • Instytut Zachodni w Poznaniu
References
 • Ambasador Ryszard Karski do podsekretarza stanu w MSZ o opiniach niemieckich poprzedzających wizytę premiera Mieczysława F. Rakowskiego w RFN. Szyfrogram nr 667/I, Kolonia, 15 stycznia 1989 r., http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/historia/ biuro_archiwum_msz/projektyarchiwum/kolonia_1989_r_ (dostęp 15.05.2014).
 • Archiwum polskiej dyplomacji, http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/historia/archiwummsz.
 • Bachmann K. (1994). Die Versöhnung muß von Polen ausgehen, taz die tageszeitug.
 • Bachmann K. (1994). Niemieccy rewanżyści i polski antysemityzm, czyli kicz pojednania.
 • Marnowane szanse dialogu. Rzeczpospolita, 329.
 • Baudrillard J. (2005). Symulakry i symulacja. Warszawa.
 • Bingen D., Wóycicki K. (red.) (2013). Grupa Kopernika. Komunikaty i raporty z posiedzeń (2000–2012). Wrocław.
 • Czachur W., Franke A. (2013). Krzyżowa jako miejsce dialogu polsko-niemieckiego. Szanse na europejską narrację [b.m.w.].
 • Franke A. (2013). Krzyżowa powtórnie odkryta. Jakie plany wobec Krzyżowej mieli Polacy i Niemcy w latach 1989–1990?. W: W. Czachur, A. Franke (red.), Krzyżowa jako miejsce dialogu polsko-niemieckiego. Szanse na europejską narrację [b.m.w.].
 • Hall A. (2011). Osobista historia III Rzeczypospolitej. Warszawa.
 • Krzemiński A. (2009). Między rozczarowaniem a optymizmem: doświadczenie Polski. W: A. Ostolski, M. Kopka (red.), Rok 1989 – 20 lat później. Kraje postkomunistyczne a integracja europejska. Warszawa.
 • Mazowiecki T. (2012). Rok 1989 i lata następne. Teksty wybrane i nowe. Warszawa.
 • Mleko się nie rozlało. Rozmowa z Leszkiem Millerem, premierem w latach 2001–2004, dziś szefem SLD (2014). W: „10 lat w Unii” Dodatek do Gazety Wyborczej, 30 kwietnia 2014.
 • Niemcy, Polska i niemiecka prezydencja w UE (2003). W: D. Bingen, K. Wóycicki (red.), Grupa Kopernika. Komunikaty i raporty z posiedzeń (2000–2012). Wrocław.
 • Ostolski A., Kopka M. (red.) (2009). Rok 1989 – 20 lat później. Kraje postkomunistyczne a integracja europejska. Warszawa.
 • Pięciak W. (red.) (2014). Helmut Kohl przechodzi do historii. Dodatek Specjalny do Tygodnika Powszechnego, 47.
 • Popławski D. (red.) (1994). Pozycja Polski w Europie. Warszawa.
 • Potrzeba powrotu do wspólnoty interesów (2013). W: D. Bingen, K. Wóycicki (red.), Grupa Kopernika. Komunikaty i raporty z posiedzeń (2000–2012). Wrocław.
 • Schulz W. (2009). Zjednoczenie Niemiec: kamień milowy na drodze do zjednoczonej Europy. W: A. Ostolski, M. Kopka (red.), Rok 1989 – 20 lat później. Kraje postkomunistyczne a integracja europejska. Warszawa.
 • Skubiszewski K. (1997). Polityka zagraniczna i odzyskanie niepodległości. Przemówienia, oświadczenia, wywiady 1989–1993. Warszawa.
 • Stolarczyk M. (1998). Wokół formuły: „polsko-niemiecka wspólnota interesów”. Przegląd Zachodni, 1.
 • Stosunki polsko-niemieckie w 10 lat po zawarciu Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy (2013) W: D. Bingen, K. Wóycicki (red.), Grupa Kopernika. Komunikaty i raporty z posiedzeń (2000–2012). Wrocław.
 • Wokół traktatów Polska-Niemcy (1992). Poznań.
 • Wolff-Powęska A., Bingen D. (red.) (2004). Polacy-Niemcy. Sąsiedztwo z dystansu. Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-67ecf706-42a3-4863-ae42-e2c8d5cabc15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.