PL EN


2018 | 2(27) | 133-151
Article title

„Specustawy” w prawodawstwie polskim – zjawisko incydentalne czy stałe?

Content
Title variants
EN
Special legal acts in Polish legislation – an incidental or permanent phenomenon?
Languages of publication
Abstracts
PL
Problematyka istnienia „specustaw”, obok aktów prawnych będących częścią systemu prawnego, jest przedmiotem licznych rozważań zarówno przez przedstawicieli nauki prawa, jak i praktyków. W niniejszym opracowaniu starałem się kompleksowo omówić istotę i rolę „specustaw” w polskim systemie prawa. Rozważania ujęte w przedmiotowym opracowaniu mają na celu wykazanie, czy akty normatywne nazywane „specustawami” są pożądanym i koniecznym zjawiskiem w polskim systemie prawa. Ponadto omawiane opracowanie ma za zadanie wskazać przesłanki i motywy, którymi kierował się polski ustawodawca, uchwalając wskazane akty normatywne. Jako że omawiana problematyka jest tematem aktualnym i złożonym, w swoim opracowaniu korzystałem z licznych opracowań naukowych oraz informacyjnych.
EN
The problems related to the existence of ‘special legal acts’ as part of the Polish legal system is a popular topic of discussions between Polish scientists and practitioners in the field of legislation. In my elaboration, I discuss the essence and role of ‘special legal acts’ in Polish legal system. Considerations of this subjective elaboration aim to show that ‘special legal acts’ are an eligible and vital phenomenon in the Polish legal system. Moreover, the discussion in question is aimed at specifying the motives of the Polish legislator for legalising the aforementioned legal acts. Since the problem discussed in this paper is complex and up-to-date, I have used numerous scientific and informative resources.
Year
Issue
Pages
133-151
Physical description
Dates
published
2018-06-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8633
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-67edf493-c48a-4330-8d1a-2e1351e1868e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.