PL EN


2013 | 1 | 4(253) |
Article title

Metoda budżetowania zadaniowego w publicznym finansowaniu kultury w Polsce

Content
Title variants
EN
Performance-based budgeting in the public financing of the culture sector in Poland
Languages of publication
Abstracts
PL
W roku 2006 Polska rozpoczęła proces wdrażania stosowanej w wielu krajach Europy Zachodniej metody budżetowania zadaniowego, która jest zalecana m.in. przez Unię Europejską i OECD. Głównym celem artykułu jest prezentacja sposobu wdrażania budżetu zadaniowego oraz metod nowego zarządzania publicznego (NPM) w Polsce na przykładzie sektora kultury oraz ocena przyszłych efektów wprowadzonych zmian.
EN
In 2006 the process of implementing performance-based budgeting and NPM methods, which is used in many countries of Western Europe and recommended by, for example, the European Union and OECD, has begun in Poland. The main aim of this article is the presentation of these process in Poland in the culture sector and an evaluation of the future effects of implementing changes.
Year
Volume
1
Issue
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Barker, Ch., 2005, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Frączkiewicz-Wronka, A., 2009, Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Lubińska, T., 2009, Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność, Difin, Warszawa.
 • OECD, 2007, La budgétisation axée sur la performance dans les pays de l’OCDE, Paris.
 • Postuła, M., Perczyński, P., 2010, Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Rada Ministrów, 2008, Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej na rok 2007, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za rok 2007, Warszawa.
 • Rada Ministrów, 2009, Informacja z realizacji wydatków w układzie zadaniowym. Budżet zadaniowy, Warszawa.
 • Rada Ministrów, 2012, Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2011 roku. Omówienie, Warszawa.
 • Ruśkowski, E., Zawadzka-Pąk, U.K.. 2010, Prawne problemy konstrukcji i funkcjonowania budżetu zadaniowego we Francji. Wnioski dla Polski, Wydawnictwo Temida 2, Białystok.
 • Stiglitz, J.F.. 2004, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,
 • Szewczuk, A., Zioło, M., 2008, Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 249, poz. 2104.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-67f303cc-09bd-4480-869c-2bc4040cadbe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.