PL EN


2019 | 22 | 65-84
Article title

Znamiona chorobowe, defekty i urazy oraz inne słabości jako cechy dystynktywne w listach gończych zamieszczanych w dzienniku urzędowym rejencji gdańskiej (Amtsblatt der Königlischen Regierungs zu Danzig) w latach 1816–1830

Authors
Content
Title variants
EN
Illness marks, defects, traumas and general weaknesses as distinctive features in the wanted notices posted in the official journal of administrative district of Gdańsk (Amtsblatt der Königlischen Regierungs zu Danzig) 1816–1830
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Since 1816 in the newly formed administrative district of Gdańsk, the official journal entitled Amtsblatt der Königlichen Regierungs zu Danzig started to be published. One of the issues that periodically appears on the pages of the paper, is the question of crime, especially the wanted notices. Among the descriptions of height, age or body shape of the criminals, there also appears information that could indicate illnesses, defects, traumas and general weaknesses of the defendants. The analysis of nearly a thousand of wanted notices indicates that these kind of descriptions were frequent and could constitute an important help when identifying the fugitive. The mentioned source material helps us to partly illustrate the life of the lower class of society, mainly the criminal underworld. It also constitutes an invaluable resource for historians of medicine, material culture or law.
PL
Od 1816 r. w nowo powstałej rejencji gdańskiej publikowano dziennik urzędowy – Amtsblatt der Königlichen Regierungs zu Danzig. Jednym z zagadnień, które cyklicznie pojawiały się na łamach tegoż pisma, była kwestia przestępczości – drukowano m.in. listy gończe. Wśród opisów dotyczących wzrostu, wieku czy budowy ciała ściganych przestępców, w listach gończych występowały również informacje mogące wskazywać na choroby, defekty i urazy oraz ogólne słabości. Analiza blisko tysiąca listów gończych wskazuje, iż tego typu opisy były częste i mogły stanowić istotną pomoc przy identyfikacji zbiega. Wspomniany materiał źródłowy pozwala po części zobrazować życie niższych warstw społecznych, w tym przede wszystkim światka przestępczego. Stanowi także nieocenione źródło dla historyków medycyny, kultury materialnej i prawa.
Contributors
  • Uniwersytet Gdański
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6802b546-7073-49e7-b5b8-2f000f06ef9a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.