PL EN


2019 | vol. 63, nr 12 | 179-195
Article title

A methodological approach to modelling national input-output logistics flows

Content
Title variants
PL
Metodologiczne podejście do modelowania krajowych międzygałęziowych przepływów logistycznych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The effective management of logistics flows requires the right methodology and tools, which can be used on all managerial levels, including national. In particular, in the aspect of the real problem of increase of the effectiveness of Poland’s logistics system, it is necessary to develop a model of macro-logistics flows as a managerial tool to all its decision-makers. This real problem initiates scientific questions of a methodological character, in particular how to model the national input-output logistics flows, how to construct such a model, and some more general issues regarding the national logistics system, its aims and structure, if the model and modelling are assumed to be core management elements of the system. Thus, the national input-output logistics flows are the object of research, which is aimed to develop a model of these flows, especially in the case of the Polish economy. The above aim is carried out with the usage of the following methods: literature study, input-output table and Sankey diagram.
PL
Skuteczne zarządzanie przepływami logistycznymi wymaga odpowiedniej metodologii i narzędzi, z których można korzystać na wszystkich poziomach zarządzania, w tym na poziomie krajowym. Zwłaszcza w aspekcie problemu zwiększenia efektywności polskiego systemu logistycznego konieczne jest opracowanie modelu przepływów makrologistycznych jako narzędzia zarządzania nimi przez decydentów. Ten problem rodzi pytania naukowe o charakterze metodologicznym – przede wszystkim, jak modelować krajowe międzygałęziowe przepływy logistyczne, jak zbudować taki model oraz niektóre bardziej ogólne kwestie dotyczące krajowego systemu logistycznego, jego celów i struktury, jeżeli zakłada się, że model i modelowanie stanowią podstawowe elementy zarządzania tym systemem. Zatem w niniejszym artykule przyjmuje się krajowe międzygałęziowe przepływy logistyczne za przedmiot badań, które z kolei mają na celu opracowanie modelu tych przepływów, szczególnie w przypadku polskiej gospodarki. Powyższy cel jest realizowany za pomocą następujących metod badawczych: studium literatury, tabeli przepływów międzygałęziowych oraz diagramu Sankeya.
Keywords
References
 • Albino, V., Izzob, C., and Kuhtz, S. (2002). Input-output models for the analysis of a local/global supply chain. International Journal of Production Economics, (78), 119-131.
 • Albino, V., Petruzzelli, A. M., and Okogbaa, O. G. (2009). Managing Logistics Flows Through Enterprise Input-Output Models. 2008 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, IEEM 2008, 852-856.
 • Banomyong, R. et al. (2008). Formulating regional logistics development policy: The case of ASEAN. International Journal of Logistics Research & Applications, 11(5), 359-379. DOI: 10.1080/13675560802389114
 • Blaik, P. (2010). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. Warszawa: PWE.
 • Bertalanffy, L (1968). General system theory. Foundations, development, applications, New York: George Brazillier, Inc.
 • Bücher, J., and Sezer, M. (2003). Alternative Lösungsansätze für die Distributionslogistik am Beispiel des Onlinelebensmitteleinzelhandels, Münster: LIT Verlag.
 • Chaberek, M. (2014). Theoretical, regulatory and practical implications of logistics, LogForum, 10(1), 3-12.
 • Chaberek, M., and Mańkowski, C. (2017). Teleological assumptions in the process of identification and evaluation of best logistics practices. Research Journal of the University of Gdańsk, Transport Economics and Logistics, (71), 7-16. DOI: 10.5604/01.3001.0010.5720
 • Classification of Products by Activity. (2008). CPA 2008 framework Regulation (EC), No. 451/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008.
 • Dai, Q., and Yang, J. (2013). Input-output analysis on the contribution of logistics park construction to regional economic development. Procedia - Social and Behavioral Sciences, (96), 599-608.
 • Dietzenbacher, E., and Lahr, M. L. (2004). Wassily Leontief and input-output economics. New York: Cambridge University Press, 396.
 • Dimitrov, P. (1991). National logistics systems, collaborative paper CP-91-006, IIASA, Laxenburg, Austria, 12. Retrieved from http://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/3574
 • Garfield, E. (1986). Wassily Leontief: Pioneer of Input-Output Analysis. Essays of an Information Scientist, (9), 272-281. Retrieved from http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/v9p272y1986.pdf
 • Główny Urząd Statystyczny [GUS]. (n.d.). Statistics Poland. Quarterly national accounts of gross domestic product 2014-2018, Tables 16, 18. Retrieved from https://stat.gov.pl/en/topics/national-accounts/quarterly-national-accounts/quarterly-national-accounts-of-gross-domestic-product-20142018,4,11.html
 • Jacyna, M. (Ed.) (2012). System logistyczny Polski. Uwarunkowania techniczno-technologiczne komodalności transportu. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 • Kisperska-Moroń, D. (1996). System logistyczny gospodarki polskiej (Eng. Logistics system of Polish economy), Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Koestler, A. (1969). Some general properties of self-regulating open hierarchic order (SOHO). In A. Koestler, J. R. Smythies (Eds.), Beyond reductionism. Attachment A, point 1.1, 1.4, 9.2. Retrieved from https://panarchy.org/koestler/holon.1969.html
 • Leontief, W. (1986), Input-output economics (pp. 19-20). New York: Oxford University Press.
 • Modelling Transportation of Goods (2019). Expert panel. Warsaw: Centre for EU Transport Projects.
 • Meulen van der, P., and Spijkerman, G. (1985). The logistics input-output model and its application. International Journal of Physical Distribution & Materials Management, 15(3), 17-25.
 • Pfohl, Ch.-H. (2009). Logistiksysteme. Betriebswirtschaftliche Grundlagen, Berlin Heidelberg: Springer Verlag.
 • Raa, T. T. (2006). The Economics of Input-Output Analysis. New York: Cambridge University Press.
 • Skowrońska, A. (2013). Makrologistyka w polityce Unii Europejskiej. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 3(4).
 • Stein, M., Voehl, F. (1998). Macrologistics management: A catalyst for organizational change. Florida, Boca Raton: CRC Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6805d37b-3cd6-4e98-b546-a2f40c4fdeab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.