PL EN


2018 | 11(1)/2018 | 126-142
Article title

NIEPEŁNA RODZINA JAKO ZABURZENIE PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA STRUKTUR RODZINNYCH

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
INCOMPLETE FAMILY AS A DISORDER OF CORRECT FUNCTIONING OF FAMILY STRUCTURES
Contributors
  • Uniwersytet Rzeszowski Wydział Prawa i Administracji
References
  • Andrzejewski M. (2014), Prawo rodzinne i opiekuńcze, WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA; 5 wydanie.
  • Frankowska V. (1999), Stres, bezrobocie, rozwód: poradnik bibliograficzny: praca zbiorowa, Wydaw. SBP Warszawa.
  • Jacher W. (1987), Więź społeczna w teorii i praktyce, Katowice, Uniwersytet Śląski.
  • Kluza S. (2016), Vademecum Samorządowca Przyjaznego Rodzinie, Warszawa.
  • Kwitok A. (2007), Przemoc w rodzinie jako źródło zachowań agresywnych młodzieży, Katowice.
  • Marzec-Tarasińska A. (2011), Bezrobocie jako czynnik zaburzający wychowanie w rodzinie, Jelenia Góra.
  • Śledzianowski J. (1994), Prawdziwe sumienie stróżem miłości, [w:]
  • J. Śledzianowski (red.), Ku małżeństwu w Chrystusowym Kościele, Kielce, Rubikon.
  • Uściński P. (2016), Vademecum Samorządowca Przyjaznego Rodzinie, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-680a2fb1-8d4e-4d92-8396-0b4d9151c84c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.