PL EN


2019 | 46 | 10(547) | 24-29
Article title

SKUTKI ŁĄCZENIA STUDIÓW STACJONARNYCH Z PRACĄ – STUDIUM TEORETYCZNE I WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
THE CONSEQUENCES OF COMBINING FULL-TIME STUDYING WITH EMPLOYMENT – A THEORETICAL REVIEW AND SURVEY RESULTS
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Combining full-time studying with gainful employment has become popular in many countries, including Poland. The article aims to present a multi-faceted evaluation of its consequences in different countries, with a particular focus on Poland. It reviews the results of a number of relevant studies from different countries and presents the results of the author’s own survey conducted among the students of the University of Economics in Katowice in the years 2014–2017. The survey results allowed for the formulation of conclusions identifying the threats arising from full-time studies combined with employment, for example the effect work has on student performance or imbalance between studying time and free time, which may have an adverse influence on a student’s health. Finally, the author argues that benefits for human capital and a future career are relatively insignificant and consist mainly in improved general competencies.
PL
Łączenie studiów stacjonarnych z pracą zarobkową stało się popularnym zjawiskiem w wielu krajach świata, w tym także w Polsce. Celem artykułu jest wieloaspektowa ocena jego skutków w różnych krajach, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tego problemu w Polsce. Dokonano w nim przeglądu wniosków z badań przeprowadzonych na podjęty temat w różnych krajach. Przedstawiono także wyniki autorskich badań prowadzonych w latach 2014–2017 wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pozwoliły one na sformułowanie wniosków wskazujących na zagrożenia wynikające z łączenia studiów stacjonarnych z pracą w odniesieniu do wyników w nauce, zaburzenia równowagi między czasem przeznaczanym na naukę, pracę a czasem wolnym, potencjalnie zagrażającym zdrowiu. Wykazano też, że korzyści dla kapitału ludzkiego i dalszej kariery są relatywnie niewielkie i występują głównie w postaci poszerzania zasobu ogólnych kompetencji.
Year
Volume
46
Issue
Pages
24-29
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
 • Bachmann A., Boes S. (2014), Private transfers and college student’s decision to work, „Economics of Education Review”, Vol. 42, s. 34–42.
 • Beerkens M., Magi E., Lill L. (2011), University studies as a side job: causes and consequences of massive students in Estonia, „Higher Education”, Vol. 61, Issue 6, s. 679–692.
 • Body K.M.D., Bonnal L., Giret J.F. (2014), Does student employment really impact academic achievement? The case of France, „Applied Economics”, Vol. 46, Issue 25, s. 3061–3073.
 • Callender C. (2008), The impact of term-time employment on higher education students’ academic attainment and achievement, „Journal of Education Policy”, Vol. 23, Issue 4, s. 359–377.
 • D’Amico R. (1984), Does Employment During High School impair academic progress?, „Sociology of Education”, Vol. 57, No. 3, s. 152–164.
 • Davies P. (1999), Half full, not half empty. A positive look at part time higher education, „Higher Education Quarterly”, Vol. 53, Issue 2, s. 141–155.
 • Eurostudent VI 2016–2018. Synopsis of Indicators. Social and economic Conditions of Student Life in Europe, German Centre for Higher Education Research and Science Studies, W. Bertelsman Verlag GmbH & Co. KG.
 • Graf L. (2013), The Hybridization of Vocational Training and Higher Education in Austria, Germany and Switzerland, BudrichUniPress Ltd., Opladen, Berlin, Toronto.
 • IPiSS, e-Dialog Sp. z o.o. (2012), Raport z badań II edycji projektu Uczelnia Przyjazna Pracodawcom, Warszawa.
 • Jarecki W. (2010), Praca i dochody studentów, „Polityka Społeczna” nr 1, s. 21–25.
 • Jelonek M., Antosz P., Balcerzak-Raczyńska A. (2014), Przyszłe kadry polskiej gospodarki, PARP, Warszawa.
 • Kosi T., Nastav B., Susteric J. (2013), Does student employment deteriorate academic performance? The case of Slovenia, „Revija za Socjalnu Politiku”, Vol. 20, No. 3, s. 253–274.
 • Neyt B., Omey E., Verhaest D., Baert S. (2017), Does student work really affect educational outcomes? A review of the literature, Institute on Labor Economics, IZA DP no 11023.
 • Ormiston R. (2016), Does high school employment develop marketable skills?, „Journal of Labor Research”, Vol. 37, Issue 1, s. 53–68.
 • Ostoj I. (2018), Reasons full time students of economics in Poland undertake jobs, „Managerial Economics”, Vol. 19, No. 1, s. 117–131.
 • Ostoj I. (2016), Problems of polish students with gaining professional experience from the perspective of Europe 2020 strategy goals, „Economics & Sociology”, Vol. 9, No. 2, s. 279–292.
 • Park Y., Sptung J.M. (2013), Work-school conflict and health outcomes: beneficial resources for working college students, „Journal of Occupational Health Psychology”, Vol. 18, Issue 4, s. 384–394.
 • Riggert S.C., Boyle M., Petrosco J.M., Ash D., Rude-Parkins C. (2006), Student employment and higher education: empiricism and contradiction, „Review of Educational Research”, Vol. 76, No. 1, s. 63–92.
 • Ruhm C.J. (1997), Is high school employment consumption or investment?, „Journal of Labor Economics”, Vol. 15, No. 4, s. 735–776.
 • Stephenson S. (1981), In-school labor force status and adult wage rates of young men, „Applied Economics”, Vol. 13, Issue 3, s. 279–302.
 • Triventi M. (2014), Does working during higher education affect students’ academic progression?, „Economics of Education Review”, Vol. 41, s. 1–13.
 • Tur-Sinai A., Romanov D., Zussman N. (2017), The true effect of students’ employment on the duration of studies, „Applied Economics”, Vol. 49, Issue 33, s. 3328–3340.
 • Yanbarisova D.M. (2015), The effects of student employment on academic performance in Tatarstan higher education institutions, „Russian Education and Society”, Vol. 57, Issue 6, s. 459–482.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-68130c30-c1eb-417e-b25c-37e45f1af668
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.