PL EN


2018 | 509 | 328-340
Article title

Zagadnienie pomocy publicznej dla przedsiębiorstw w sektorze lotnictwa

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad stosowanych dla pomocy w sektorze lotnictwa. Badania źródłowe w tym kierunku zostały oparte na Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości oraz aktach prawa wtórnego. Prowadzić ma to do weryfikacji tezy, że w związku z wypełnianiem postanowień traktatowych i zaleceń strategii lizbońskiej oraz strategii Europa 2020 w zakresie udzielania przez państwa członkowskie pomocy publicznej, pomoc państwa dla sektora transportu lotniczego jest celem sektorowym, który ma obecnie największy udział w całkowitej pomocy publicznej dla sektora transportu. Teza ta nie została udowodniona.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-681bef61-4964-4746-948d-a8daaa8c0e0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.