PL EN


2013 | 1 (14) | 75-88
Article title

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw z województwa dolnośląskiego na tle kraju w czasach dekoniunktury

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
One of the basic problems of the financial situation of enterprises is the analysis of financial results of economic entity. Calculated financial results and the liquidity ratios and profitability allow to formulate views on the degree of the solvency of firms, the ability to regulate the current short term liabilities and their profitability. The study concerns the analysis of financial performance of economic entity in the years 2005-2011 and the dynamics of liquidity and profitability ratios. The main objective of the study is analyzing the financial situation of enterprises located in Lower Silesia against the background of Poland during the economic crisis. The results of research obtained in the study on the analysis of the dynamics of the financial results of enterprises in Lower Silesia and in Poland showed that in the analyzed period the worst in terms of achieved profit was 2008 year, when the economic crisis started. A visible effect of the crisis was a significant decline in the growth of achieved financial results. This phenomenon adversely affected the economic entities which in effect led to a decrease in the total number of enterprises functioning in Poland and Lower Silesia. In the subsequent years companies showed improvement in the economic situation, as evidenced by improved financial results in future years, while the target 2011 year significantly improved the value of the achieved profit.This helped also to improve the profitability and financial liquidity of firms.
Year
Issue
Pages
75-88
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
References
 • Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
 • Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw – podstawy teorii, PWN, Warszawa 2005.
 • Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005.
 • Kopeć B., Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1983.
 • Kropsz-Wydra I., Podmioty gospodarcze a kondycja ekonomiczna Jednostek Samorządu Terytorialnego w warunkach zmieniającej się koniunktury, Roczniki Naukowe SERiA 2012, t. XIV, z. 1.
 • Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005.
 • Nowak W., Ćwiąkała-Małys A., Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
 • Ryznar J., Metody stosowane w pracy badawczej z zakresu doradztwa rolniczego, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1997.
 • Stachak S., Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa 2003, 2006.
 • Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku, Wrocław 2005, załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 r.
 • Suski-Borek G., Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa, „Rachunkowość” 2001, nr 7.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, DzU 2009, nr 18, poz. 97.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2007, nr 155, poz. 1095, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo o działalności gospodarczej, Dz U 1999, nr 101, 1178, z późn. zm.
 • Żabińska J. (red.), Kryzysy finansowe, ich przyczyny, skutki i sposoby przezwyciężania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000.
 • www.stat.gov.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-681c7c51-d781-4bf7-8b43-c5ed96256cdc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.