PL EN


2018 | 86 | 1 | 33-42
Article title

Oferta politechnik w zakresie „Zeszytów Naukowych” i „Prac Naukowych” na podstawie bazy BazTech

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Research Bulletins („Zeszyty Naukowe” and „Prace Naukowe”) Published by Polish Universities of Technology – the Analysis of BazTech Database Content
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Thesis/Objective – The aim of this article is to identify changes in research bulletins published by Polish universities of technology on the basis of the titles selected from BazTech database. Bibliographic records were analyzed at the level of the journal description, including the content of the following fields: “Title”, “Next title”, “Notes”, “Full texts”, “Full texts available locally”. The author made an attempt to answer the following questions: 1) availability and choice of titles depending on whether they are online or print journals, in Polish or in English; 2) is the transformation of Polish universities of technology the only reason for discontinuation of these bulletins. Conclusions – New trends are noticed in publishing academic journals as series1, some titles are continued as journals but not series anymore, both print and online but mainly in English. Research bulletins in Polish are fairly stable but BazTech lacks access to their online versions.
PL
Cel/metoda badań – Celem artykułu jest rozpoznanie zmian w „Zeszytach Naukowych” i „Pracach Naukowych” politechnik i rozwoju oferty na podstawie tytułów wybranych z bazy BazTech. Zanalizowano opisy bibliograficzne na poziomie opisu czasopisma wybranych tytułów, z uwzględnieniem zawartości pól „Tytuł”, „Następny tytuł”, „Uwagi”, „Pełne teksty”, „Pełne teksty dostępne lokalnie”. Podjęto próbę odpowiedzi na pytania: jak zmienia się dostępność i oferta tytułowa czasopism z rozróżnieniem na ofertę online i tylko drukowaną, w języku polskim i tylko w języku angielskim oraz czy „Zeszyty Naukowe” i „Prace Naukowe” politechnik zanikają tylko na skutek przekształcania politechnik. Wnioski – Obserwuje się nowe trendy w publikowaniu uczelnianych czasopism naukowych w ramach serii1, niektóre tytuły są kontynuowane przez czasopisma bez formuły serii w wersji drukowanej i online głównie w tytułach w języku angielskim. W „Zeszytach Naukowych” i „Pracach Naukowych” zauważa się stabilność tytułów w języku polskim i duże braki w dostępie do zasobów online w BazTech.
Year
Volume
86
Issue
1
Pages
33-42
Physical description
Contributors
author
References
 • Derfert-Wolf, Lidia (2005). BazTech: baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych. Zagadnienia Informacji Naukowej, nr 1, s. 95-105.
 • Derfert-Wolf, Lidia (2009). W kierunku bazy pełnotekstowej: inicjatywy BazTech. W: Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy, Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech, Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 [online]. EBIB Materiały konferencyjne, nr 19. [dostęp: 22.05.2017.]. Dostępny w WWW: <http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/mat19/derfert.php>.
 • Derfert-Wolf, Lidia (2013). Baza danych BazTech: współpraca z wydawcami czasopism i użytkownikami. W: Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 [online]. Materiały konferencyjne EBIB, nr 24, [dostęp: 22.05.2017]. Dostępny w WWW: <http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/view/38/147>.
 • Derfert-Wolf, Lidia (2014). Indeksowanie czasopism naukowych w krajowych bazach danych w kontekście organizacyjno-ekonomicznym. W: Biblioteka akademicka: infrastruktura, uczelnia, otoczenie. Pod red. Moniki Odlanickiej-Poczobutt i Krzysztofa Zioło. Gliwice, Wydaw. Politechniki Śląskiej, s. 191-206.
 • Derfert-Wolf, Lidia; Buzdygan, Dorota (2014). Baza danych BazTech: integracja i poszerzanie dostępu. W: INFOBAZY 2014. Inspiracja, Integracja, Implementacja. VII Krajowa Konferencja Naukowa pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Gdańsk – Sopot, 8-10 września 2014 [online], [dostęp: 22.05.2017]. Dostępny w WWW: <http://www.infobazy.gda.pl/2014/pliki/prezentacje/d1s4e2-Derfert-BazTech.pdf>.
 • Derfert-Wolf, Lidia; Tomczak, Elżbieta; Matuszewski, Szymon (1999). Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych dla początkujących. Biuletyn EBIB [online], nr 6, [dostęp: 22.05.2017]. Dostępny w WWW: <http://www.ebib.pl/biuletyn-ebib/6/a.php?derfert_tomczak_matuszewski>.
 • Jazdon, Artur (2016). Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2016 [online]. [dostęp: 22.05.2017]. Dostępny w WWW: <http://lib.amu.edu.pl/pliki/sprawozdania/spr_bu_2016.pdf>.
 • Knop, Urszula (2014). Źródła informacji o wskaźnikach oceny czasopism w ofercie bibliotek wyższych szkół technicznych: wybrane zagadnienia. W: E – eksplozja – narzędzia– metody – użytkownicy, konferencja naukowa, Biblioteka Jagiellońska, 27 marca 2014 [online]. Kraków, [dostęp: 22.05.2017]. Dostępny w WWW: <http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=277653&from=publication>.
 • Knop, Urszula (2016). Zmiany w udostępnianiu czasopism polskich wyższych uczelni technicznych na przykładzie zasobów De Gruyter Open w BazTech i katalogach OPAC. Bibliotheca Nostra, nr 2, s. 112-125.
 • Kulczycki, Emanuel (2013). Otwarte czasopisma. Zakładanie czasopism naukowych oraz transformacja czasopism zamkniętych [online]. Toruń, Stowarzyszenie EBIB. [dostęp: 22.05.2017]. Dostępny w WWW: <https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/7853>.
 • Narloch, Anna; Skrodzka, Justyna (2014). BazTech: baza indeksująca polskie czasopisma z zakresu nauk technicznych. Forum Uczelniane. Pismo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, nr 3 s. 26-28.
 • Nowak, Piotr (2015). Językowe aspekty polskiej polityki naukowej: pomiędzy lokalnością a globalizacją informacji. Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne, vol. 53, no. 1, s. 32-43.
 • PKN (2005). PN-ISO 5127. Informacja i dokumentacja. Terminologia. Polski Komitet Normalizacyjny.
 • Sobczyk, Sławomir (2013). Działalność wydawnicza Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na przykładzie wydawnictw ciągłych: analiza materiału z okresu 1970-2011. Gospodarka Rynek Edukacja, nr 2, s. 35-42.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-68236ca5-1af3-4397-a7df-c9e5f74fbe65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.