PL EN


2018 | 2 (373) | 412-420
Article title

Brand hero w budowaniu wizerunku marek produktów żywnościowych

Authors
Content
Title variants
EN
Brand Hero in Creating Brand Image of Food Products
RU
Brand hero в формировании имиджа марок продуктов питания
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Artykuł ma na celu wskazanie potencjału brand hero w kreowania wizerunku marek produktów. Ujęto istotę brand hero, uwarunkowania kreowania marki przy wykorzystaniu bohatera marki wskazując na korzyści i ograniczenia w komunikowaniu marki oraz narzędzia stosowane w promocji marki. W szczególności rozważania oparto na rynku produktów konsumpcyjnych żywnościowych uwzględniając wyniki badań jakościowych metodą studium przypadku.
EN
The purpose of the article is to introduce the potential of brand hero in creating brand image of products. The core of the issue, determinants of brand creating with using brand hero, its strengths and weaknesses in brand communication and instrumentation of brand promotion were presented. In particular, the examination based on food consumption market including research results of the case study was applied in the article.
RU
Цель статьи – указать потенциал «героя марки» (англ. brand hero) в формировании имиджа брендов продуктов. Указали суть brand hero, обусловленности формирования марки при использовании «героя марки», указав выгоды и ограничения в коммуникации марки, а также инструменты, применяемые в продвижении марки. В особенности, рассуждения основали на рынке продуктов питания, учитывая результаты качественных исследований по методу анализа конкретного случая.
Year
Issue
Pages
412-420
Physical description
Contributors
References
 • Bratowska-Olszewska A. (2016), Brand hero, http://nowymarketing.pl/a/8759,brand-hero [dostęp: 30.10.2016].
 • Darell R. (2016), Business Branding Through Characterization Guide, http://www.bitrebels.com/social/business-branding-characterization-guide/ [dostęp: 30.10.2016].
 • Dąbrowski R. (2016), Brand hero – tworzyć czy zapożyczać?, http://marketerplus.pl/teksty/artykuly/brand-hero-tworzyc-czy-zapozyczac/ [dostęp: 30.10.2016].
 • Fabianowicz B. (2016), Brand Hero - 12 typów osobowości. Od czego zacząć tworząc bohatera swojej marki, http://novapr.pl/brand-hero/ [dostęp: 30.10.2016].
 • Janowicz J. (2016), Archetypy – 12 gotowych wzorców (osobowości) w budowaniu marki własnej, http://joannajanowicz.natemat.pl/168805,archetypy-czyli-gotowe-wzorce-osobowosci-wbudowaniu-marki-wlasnej [dostęp: 22.11.2017].
 • Kall J, Kłeczek R., Sagan A. (2006), Zarządzanie marką, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Mistewicz E. (2011), Marketing narracyjny. Jak budować historie, które sprzedają, Helion, Gliwice.
 • Pogorzelski J. (2015), Marka na cztery sposoby. Branding percepcyjny, emocjonalny, społeczny i kulturowy, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Przybylska W. (2016), Creating Food Brands in the Digital Era, (w:) Mazurek G., Tkaczyk J. (red), The impact of the digital world on management and marketing, Kozminski University, Warszawa.
 • Stępowski R. (2015), Jak osiągnąć sukces. Social media, mobile, content marketing, personal branding, Wydawnictwo Roster, Rawa Mazowiecka.
 • Stępowski R. (2016), Komunikacja marketingowa 2030. Technologiczna rewolucja i mentalna ewolucja, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin.
 • Styś M. (2016), Czy marce potrzebny bohater?, http://marketing.org.pl/archiwum/ index.php/go=2/act=2/aid=m44311d65c411c [dostęp: 30.10.2016].
 • Szymaszek J., Parrot G. (2016), Brand hero – jaką rolę odgrywa bohater w komunikacji marki?; http://marketerplus.pl/teksty/artykuly/brand-hero-warto-komunikacje-marki-opierac-o-bohatera/[dostęp: 30.10.2016].
 • Tarczydło B. (2013), Metodyka kształtowania wizerunku marki, Wydawnictwa AGH, Kraków.
 • Tesławski M., Dłużniewska D., Graszewicz M., Kalkhoff M. (2015), Strategia marketingowa.
 • Instrukcja budowy silnej marki, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin.
 • Tkaczyk P. (2016), Brand hero – bohater lub maskotka marki, http://paweltkaczyk.com/pl/brand-hero-bohater-maskotka-marki/ [dostęp: 30.10.2016].
 • Witek E. (2015), Komunikacja wizerunkowa – nowoczesne narzędzia, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6823b766-7422-48b2-8cbc-c11f1229ca32
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.