Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 21 | 71-81

Article title

Strategie komunikacyjne w dyskursie prawniczym (na materiale mów obrończych F. Plewaki )

Content

Title variants

EN
Communication strategies in legal discourse (based on F. Plewako’s defence speeches)

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Court speeches can be regarded as public speaking whose recipient is a certain group of people, not just one person. This kind of speech is addressed at the clearly specified recipient – the court and other trial participants, both lawyers and laymen. Taking into consideration the assumed effectiveness of a specific statement type and its extralinguistic consequences, an author of a speech must obtain prior knowledge of the audience. A strategy in a specific discourse type is understood as an art of managing a defence process. It must incorporate actions of the defence lawyer as well as actions of other trial and criminal investigation participants. Defence strategy reflects an ability of the defence lawyer to conduct operational activities, make forecasts, create different versions or plans, make a rational assessment of performed activities and correct instantly potential errors and mistakes.

Year

Issue

21

Pages

71-81

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

References

 • Andruszkiewicz, M. (2014), Interpretacja prawnicza a interpretacja literacka – kilka uwag, (w:) Krytyka Prawa, 6, 183–197.
 • Choduń, A. (2007), Słownictwo tekstów aktów prawnych w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny. Warszawa.
 • Cichocka, A.Z. (2015), Fiodor Plewako. Młoda adwokatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, (w:) P. Fitkus/ H. Malewski/ M. Marszał (red.), Rodzinna Europa. Europejska myśl polityczno-prawna u progu XXI wieku. Wrocław, 207–232.
 • De Virion, T. (2010), Przemówienie w procesie karnym, (w:) J. Bralczyk/ G. Holoubek/ Cz. Jaworski et al. (red.), Wymowa prawnicza. Warszawa, 119–128.
 • Dijk, T. A. van. (2001), Badania nad dyskursem, (w:) T. A. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces. Warszawa, 9–44.
 • Gizbert-Studnicki, T. (2007), Postępowanie sądowe jako złożony dyskurs – zagadnienia pragmatyki Sali sądowej. (http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1376:postpowanie-sdowe-jako-zoony-dyskurszagadnienia-pragmatyki-jzyka-sali-sdowej-prof-tomasz-gizbertstudnicki&catid=109&Itemid=81; pobrano 13.05.2016)
 • Jaworski, Cz. (2010), Znaczenie wymowy i rola adwokata w życiu publicznym, (w:) J. Bralczyk/ G. Holoubek/ Cz. Jaworski et al. (red.), Wymowa prawnicza. Warszawa, 5–10.
 • Lubocha-Kruglik, J. (2012), Komunikacyjne i pragmatyczne aspekty przekładu tekstów prawnych i prawniczych (na materiale języka polskiego i rosyjskiego), (w:) Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik 5, 41–48.
 • Malinowski, A. (2006), Polski język prawny. Wybrane zagadnienia. Warszawa.
 • Piesiewicz, K. (2010), Osobowość mówcy, (w:) J. Bralczyk/ G. Holoubek/ Cz. Jaworski et al. (red.), Wymowa prawnicza. Warszawa, 20–31.
 • Rzeszutko, M. (2003), Rozprawa sądowa w świetle lingwistyki tekstu. Lublin.
 • Słownik języka polskiego (2006, wersja elektroniczna).
 • Wasilewski, J. (2010) Czarne dziury w komunikacji prawników, (w:) J. Bralczyk/G. Holoubek/ Cz. Jaworski et al. (red.), Wymowa prawnicza. Warszawa, 85–93.
 • Zapasiewicz, Z. (2010), Sztuka mówienia, (w:) J. Bralczyk/ G. Holoubek/ Cz. Jaworski et al. (red.), Wymowa prawnicza. Warszawa, 44–49.
 • Zieliński, M. (2012), Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki. Warszawa.
 • Wróblewski, B. (1948), Język prawny i prawniczy. Kraków.
 • Вересаев, В.В. (1985), Жил в Москве знаменитейший адвокат Плевако…: невыдуманные рассказы о прошлом, (w:) В.В. Вересаев, Собрание сочинений. Т 4., Москва.
 • Иссерс, О. (2006), Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Москва.
 • Карасик, В.И. (2000), О типах дискурса, (w:) Языковая личность: институциональный и персональный дискурс: Сб. науч. тр. Волгоград, 5-20. (http://rus-lang.isu.ru/education/discipline/philology/disrurs/material/material2/; pobrano 10. 04.2016).
 • Кони, А.Ф. (1989), Князь А. И. Урусов и Ф. Н. Плевако (Воспоминания о судебных деятелях), (w:) Анатолий Федорович Кони, ИЗБРАННОЕ. (URL http://www.lib.ru/MEMUARY/KONI_A_F/urusov.txt; pobrano 10.06.2016).
 • Плевако, Ф. (1910), Речи. Т. I. Москва. (http://dugward.ru/library/amfiteatrov/amfiteatrov_f_n_plevako.html; pobrano 03.04.2016).
 • Плевако, Ф. (1957), Судебные речи. Москва. (URL https://www.litres.ru/fedorplevako/sudebnye-rechi/) [pobrano 03.04.2016).
 • Стецовский, Ю. И. (2010), Становление адвокатуры в России. Москва. (https://books.google.pl/books?id=H3qoPmjqOoAC&printsec=frontcover&dq=Становление+адвокатуры+в+России&hl; pobrano 10.06.2016).
 • Шиханцов, Г.Г. (1998), Юридическая психология, Москва. (http://yurpsy.com/files/ucheb/shihan/20.htm; pobrano 12.05.2016).
 • http://fishki.net/1325894-istorii-i-rechi-velikogo-advokata-fedora-plevako.html (pobrano 12.03.2016).
 • http://www.advgazeta.ru/rubrics/5/829 (pobrano 12.03.2016).
 • http://www.msk.kp.ru/daily/26175.7/3067859/ (pobrano 12.03.2016).
 • http://www.orator.ru/plevako.html (pobrano 12.03.2016).
 • http://www.peoples.ru/facts/all/f1401.shtml (pbrano 12.10.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-4814

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-682e359f-2dad-45fc-b8f6-a70c162b1d2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.