PL EN


2011 | 1(17) | 255-265
Article title

Determinants of development of business activity zones

Content
Title variants
PL
Determinanty rozwoju stref aktywności gospodarczej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The region with resources located in it and production factors may stimulate innovativeness and competitiveness in companies and at the same time may enhance competitiveness of local economy by creating surroundings which is more attractive for investors. Each region features different material and financial resources, labour resources, etc., which create conditions that affect development processes in companies. Therefore, taking into consideration regional and local factors that affect creation and development of entrepreneurship seems to be justified. This situation may be called increasing competitiveness between regions about Union funds, investors, etc. Establishing business activity zones (PL abbr. SAG) is one of the examples of such activities. The objective of this paper is presentation of business activity zones as factors of regional economic development, deciding to a high degree about increasing competitiveness of the region and creating new work places. It also indicates benefits related to functioning of the zones, both for the region and for the companies operating in them. The thesis of the paper has been formulated as: expansion of a business activity zone contributes to increasing region competitiveness and increasing the number of companies located in the zone, which ultimately means creating new work places. More on general nature, special attention has been paid to the business activity zone in Tarnów.
PL
Region i znajdujące się w nim zasoby oraz czynniki wytwórcze mogą stymulować innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw, a jednocześnie podnosić konkurencyjność lokalnej gospodarki, tworząc otoczenie bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Każdy region charakteryzuje się odmiennymi zasobami rzeczowymi, finansowymi, zasobami pracy itd., które kreują warunki wpływające na procesy rozwojowe przedsiębiorstw. Dlatego też uwzględnienie czynników regionalnych i lokalnych wpływających na tworzenie i rozwój przedsiębiorczości wydaje się uzasadnione. Można mówić o nasilającej się konkurencyjności między regionami o środki unijne, inwestorów itd. Jednym z przykładów takiej aktywności jest tworzenie stref aktywności gospodarczej (SAG). Celem artykułu jest przedstawienie SAG jako czynników regionalnych rozwoju gospodarczego, w dużej mierze decydujących o podniesieniu konkurencyjności regionu oraz o powstawaniu nowych miejsc pracy, a ponadto wskazanie korzyści związanych z funkcjonowaniem stref zarówno dla regionu, jak i dla działających w nim przedsiębiorstw. Teza artykułu zakłada, że rozbudowa strefy aktywności gospodarczej oddziałuje na podniesienie konkurencyjności regionu oraz na zwiększenie liczby przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie strefy, w konsekwencji zaś na utworzenie nowych miejsc pracy. Poszerzając kwestie ogólnej natury, szczególną uwagę zwrócono na strefę aktywności gospodarczej w Tarnowie.
Year
Issue
Pages
255-265
Physical description
Dates
printed
2011-06
Contributors
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, jolanta.stanienda@mwse.edu.pl
References
 • Act of 20 October 1994 on special economic zones. Dz. U. 1994, no. 123, Item 600 as amended; Dz. U. 2007, no. 42, Item 274; Dz. U. 2008, no. 118, Item 746.
 • Lebiedzińska D. 2010. "Specjalne strefy ekonomiczne. Bilans zysków i strat". Prawo Pomocy Publicznej, no. 8.
 • Ordinance of the Council of Ministers of 10 December 2008 on public aid granted to entrepreneurs managing business activities on the basis of a permit for managing business activities in the area of special economic zones. Dz. U. 2008, no. 232, Item 1548.
 • Dąbrowa-Szefler M., Bek J. (ed.). 2001. Polityka regionalna a wejście Polski do Unii Europejskiej. Nisko: Wyższa Szkoła Ekonomiczna. ISBN 83-914972-1-6.
 • Zenc R. 2008. "Pomoc publiczna w specjalnych strefach ekonomicznych". Prawo Pomocy Publicznej, no. 3.
 • Wereszczaka R. 2010. "Zadyszka koła zamachowego". Prawo Pomocy Publicznej, no. 8.
 • Jaślan W. 2009. "Specjalne strefy ekonomiczne". Gospodarka Materiałowa i Logistyka, no. 3.
 • "Strefy aktywności gospodarczej". [online, accessed: 2011-04-05]. In: Wrota Małopolski. Available from Internet: www.malopolska.pl/Przedsiebiorca/StrefyAktywnosciGospodarczej/Strony/default.aspx.
 • Siemiński W. 2009. "Efekty rewitalizacji miast podjętej w wyniku wsparcia Unii Europejskiej w okresie finansowania 2004–2006". Samorząd Terytorialny, no. 5.
 • Expansion of the Business Activity Zone in Tarnów: Stage I. Feasibility Study. 2010. Tarnów Industrial Cluster S.A.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6830286f-5aa2-4a5d-8f75-9a81c8350449
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.