PL EN


2016 | 6 | 65–73
Article title

Polish Jews in Africa in the interwar period

Authors
Content
Title variants
PL
Żydzi polscy w Afryce w okresie międzywojennym
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents the emigration of Polish Jewish community to the individual regions in Africa in the years 1918-1939. It is stated in it that Africa was not really popular among Polish immigrants. Before 1939 only about 4200 people who had Polish citizenship lived on this large continent. Polish Jews occupied an important place among the population. Relatively the largest colonies of Polish Jews were then in North Africa (Egypt and the Maghreb) and in South Africa. Smaller ones were created in West, Central and East Africa. The wealthiest group of Polish Jews lived in Egypt and South Africa, where they were engaged in trade. In other regions, that group dealt with craft, had small shops or livied on hired labor. Polish Jews were involved in the development of Polish and of Polish origin association life in Africa. They contributed also to establishing business contacts between Poland and African lands. Individuals received satisfactory material status and a good professional position or were engaged in political activities.
PL
W artykule wskazuje się na emigrację społeczności żydowskiej z Polski do poszczególnych regionów afrykańskich w latach 1918-1939 Zaznaczono w nim, iż Afryka nie cieszyła się zbyt dużym zainteresowaniem wśród emigrantów polskich Przed 1939 r mieszkało na tym dużym kontynencie jedynie ok 4200 osób mających polskie obywatelstwo Wśród zbiorowości tej istotne miejsce zajmowali jednak Żydzi polscy Stosunkowo największe kolonie Żydów polskich istniały wówczas w Afryce Północnej (Egipt i Maghreb) oraz w Afryce Południowej Mniejsze powstały w Afryce Zachodniej, Środkowej i Wschodniej Najzamożniejsza grupa polskich Żydów zamieszkiwała Egipt i Afrykę Południową, gdzie zajmowała się handlem W pozostałych regionach grupa ta trudniła się rzemiosłem, posiadała drobne sklepy bądź żyła z pracy najemnej Żydzi polscy brali udział w kształtowaniu polskiego i polonijnego życia stowarzyszeniowego w Afryce Przyczynili się też do nawiązywania kontaktów gospodarczych między Polską a ziemiami afrykańskimi Pojedyncze osoby uzyskały zadowalający status materialny oraz dobrą pozycję zawodową bądź zajęły się działalnością polityczną.
Keywords
PL
EN
Year
Issue
6
Pages
65–73
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
 • Nicolaus Copernicus University in Toruń
 • University of Technology in Koszalin
References
 • Africa environment outlook: past, present and future perspectives, Nairobi 2002
 • Białoskórski J , Hiszpańska Legia Cudzoziemska, Warszawa, 1939
 • Bulletin Trimestriel de la Chambre de Commerce Egypto-Polonaise du Caire 1928, nrs 1-3
 • Gołąbek S , Związki Polski i Polaków z Afryką do roku 1945, Warszawa-Łódź 1978
 • Janowska H , Emigracja zarobkowa z Polski 1918-1939, Warszawa 1981
 • Kaczmarek H , Polacy w Egipcie do 1914 roku, Szczecin 2008
 • Knopek J , Migracje Polaków do Afryki Północnej w XX wieku, Bydgoszcz 2001
 • Knopek J , Stosunki polsko-zachodnioafrykańskie, Toruń 2013
 • Polacy, zabierzcie swojego premiera!, www wp pl [access: 23 01 2012]
 • Zarychta A , Dwudziestolecie emigracji z Polski 1918-1938, typescript
 • Zarychta A , Emigracja polska 1918-1931 i jej znaczenie dla państwa, Warszawa 1933
 • Zins H , Polacy w Afryce Wschodniej, Lublin 1978
 • Żukowski A , Jews from the Polish lands in South Africa at the turn of the 19th and 20th century, “Bulletin of the Jewish Historical Institute” 1994/1995, No 4/2
 • Żukowski A , W kraju złota i diamentów: Polacy w Afryce Południowej XVI-XX w., Warszawa 1994
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-683337a4-ea13-44fb-b1c5-e5270c2bc29d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.