PL EN


2014 | 8 | 20-32
Article title

Regiony poprzemysłowe jako trend i atrakcja turystyczna na przykładzie województwa śląskiego i Południowej Walii

Content
Title variants
EN
Postindustrial regions as a trend and tourist attraction on the example of the Silesian voivodeship and the region of South Wales
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of the article is to compare the situation of tourist traffic and the tourism sector of two former industrial regions – South Wales and the Silesian voivodeship. For many years, their development was based, first and foremost, on the mining industry. However the changes that occurred in the global economy have forced their authorities to take steps to make them more competitive, also in offering new jobs. In this way the role and importance of the tourism sector established on old industrial areas and their revitalization has been recognized. As a result in addition to its space-urban planning aspects the revitalization process had its socio-economic meaning as well. The tourist development model applied in the case of the region of South Wales has many similarities to the one introduced and implemented in the Silesian voivodeships. A good illustration of that are the examples of good practices in the field of revitalization mentioned in the article for example the improvement of road infrastructure. However while South Wales has undergone such a transformation rapidly, in the Silesian voivodeship the changes are still taking place.
PL
Celem artykułu jest porównanie ruchu turystycznego i sytuacji sektora turystycznego dwóch regionów poprzemysłowych – Południowej Walii i województwa śląskiego. Przez wiele lat rozwój obu oparty był przede wszystkim na przemyśle górniczym. Przemiany, do jakich doszło w globalnej gospodarce wymusiły jednak na ich władzach podjęcie działań zmierzających do zwiększenia atrakcyjności, co miało zaowocować stworzeniem nowych miejsc pracy. W ten sposób zwrócono uwagę m.in. na rolę i znaczenie sektora turystyki, do stworzenia którego postanowiono wykorzystać dawne tereny przemysłowe, dokonując ich rewitalizacji. Rewitalizacja ta oprócz walorów przestrzenno-urbanistycznych miała w rezultacie również istotny wymiar społeczno-ekonomiczny. Model rozwoju turystyki zastosowany w przypadku Południowej Walii wykazuje wiele podobieństw do modelu wprowadzonego i realizowanego na obszarze województwa śląskiego. Dobrą tego ilustracją jest zestawienie tzw. dobrych praktyk restrukturyzacyjnych przytoczonych w ramach niniejszego artykułu, chociażby w zakresie poprawy infrastruktury drogowej. Południowa Walia przeszła ową transformację jednak o wiele gwałtowniej niż województwo śląskie, gdzie zmiany te wciąż mają miejsce.
Year
Issue
8
Pages
20-32
Physical description
Dates
published
2014-08-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6834379f-310f-44b0-9f8c-d934eb744cac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.