PL EN


2018 | 25 | 141-152
Article title

Polonika w petersburskim Archiwum Historycznym, Archiwum Literatury i Sztuki oraz Archiwum Dokumentacji Filmowej i Fotograficznej

Content
Title variants
EN
Polonica in Central State Historical Archive of St. Petersburg, Central State Archive of Literature and Arts of St. Petersburg and Central State Archive of Film and Photo Documents of St. Petersburg
Conference
czasopismo naukowe; rocznik
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Volume
25
Pages
141-152
Physical description
Dates
published
2018-10-29
Contributors
 • Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa
References
 • Bazylow L., Polacy w Petersburgu, Wrocław 1981.
 • Kmiecik Z., „Kraj” za czasów redaktorstwa Erazma Pilitza, Warszawa 1969.
 • Karbowiak A., Młodzież polska akademicka za granicą 1795–1919, Kraków 1910.
 • Garczyk B., Petersburg jako ośrodek akademicki przełomu XIX i XX wieku, „Studia Ekonomiczne”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 277, 2016, s. 115–134.
 • Kosiński L., Dzieje Kościoła św. Katarzyny w Petersburgu [w:] Z murów Św. Katarzyny. Księga pamiątkowa b. wychowanek i wychowanków gimnazjów przy Kościele świętej Katarzyny w Petersburgu, t. 1, Warszawa 1933.
 • Nowiński F., Polacy na Uniwersytecie Petersburskim w latach 1832–1884, Gdańsk 1986.
 • Łukawski Z., Ludność polska w Rosji 1863–1914, Wrocław 1978.
 • Wodzianowska I., Rzymskokatolicka Akademia Duchowna w Petersburgu 1842–1918, Lublin 2007.
 • Petersburg i Polska, red. D. Konstantynow, Kraków 2006.
 • Санкт-Петербург по переписи 10 декабря 1869 года, Петербург 1872.
 • Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга, ф. 13-14, 46-47, 100д, 102д, 104д, 105д, 113, 119, 139, 202, 233-235, 256, 263, 277, 347, 355, 361, 381, 385, 400, 408, 412, 427, 436, 448, 466, 478, 492, 531, 536, 569, 792, 830, 910, 921, 963, 990, 994, 1429, 1822, 1921-1922, 1949, 1957
 • Юхнёва Н. В., Этнический состав и этносоциальная структура населения Петербургa. Вторая половина XIX – нач. XX в. Стат. анализ, Ленинград 1984.
 • Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, ф. 200д, 5550e.
 • Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга, ф. 20, 77, 80, 133д, 202, 253, 258, 260, 287, 299, 337, 354, 448, 528, 535, 569.
 • https://spbarchives.ru/cgia <dostęp: 2018-06-18>.
 • https://spbarchives.ru/cgakffd <dostęp: 2018-06-18>.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6834ba5d-14b6-4ed0-8c77-8548d45461fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.