PL EN


Journal
2005 | 5 | 21-50
Article title

Moralność, reprodukcja i homoseksualizm. Krytyczna analiza argumentów przeciwko związkom osób tej samej płci

Content
Title variants
EN
Morality, reproduction, and homosexuality. A critical analysis of arguments against same-sex marriages
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca rekonstruuje, rozwija i analizuje stanowisko przeciwników legalizacji związków osób homoseksualnych. W szczególności krytyce poddane zostały dwa rodzaje używanych w debacie publicznej argumentów – argument odwołujący się do przekonań moralnych oraz argument odwołujący się do takich faktów socjologicznych, jak spadek reprodukcji czy rozkład rodziny. Analiza pierwszego z nich prowadzi do wniosku, że za pomocą przekonań moralnych nie sposób w ogóle uzasadnić sprzeciwu względem określonych regulacji prawnych, o ile ich adresatami są osoby różniące się w kwestii moralności. Argument socjologiczny z kolei opiera się na nieuzasadnionych prognozach następstw legalizacji związków osób jednej płci. Konkluzję artykułu stanowi stwierdzenie, iż w swojej obecnej postaci oba wymienione argumenty nie są poprawne.
EN
The article reconstructs, develops, and analyzes the arguments used by opponents of the legalization of marriages between homosexuals. In particular, two types of arguments used in public debates are criticized, the argument based on moral convictions and the argument based on such sociological facts as the decline of fertility or the crisis of the family. An analysis of the first argument leads to the conclusion that moral convictions cannot be used to justify opposition towards concrete legal regulations, if the latter are addressed to persons who hold differ opinions on moral issues. The sociological argument, in turn, is based on unjustified prognoses of the legalization of same-sex marriages. The article concludes that in their present form both of the above arguments are incorrect.
Keywords
Journal
Year
Issue
5
Pages
21-50
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński
References
  • Belliotti [1998] – R. A. Belliotti, Seks, tłum. A. Jedynak, w: Przewodnik po etyce, red. Peter Singer, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.
  • Bentham [1978] – J. Bentham, Offences Against One’s Self, „Journal of Homosexuality”, (3/4) 1978.
  • Buckle [1998] – S. Buckle, Prawo naturalne, tłum. P. Łuków, w: Przewodnik po etyce, red. Peter Singer, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.
  • Devlin [1965] – P. Devlin, The Enforcement of Morals, Oxford University Press, Oxford 1965. Dworkin [1998] – R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, tłum. T. Kowalski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  • Hamer, LeVay [1994] – D. H. Hamer i S. LeVay, Czy homoseksualizm jest uwarunkowany genetycznie, „Świat Nauki” (7) 1994.
  • Hart [1963] – H.L.A. Hart, Law, Liberty and Morality, Oxford University Press, Oxford 1963.
  • Lazari-Pawłowska [1975] – Metaetyka, red. I. Lazari-Pawłowska, PWN, Warszawa 1975.
  • Mill [1956] – J. S. Mill, On Liberty, Bobbs-Merrill, Indianapolis 1956.
  • Singer [1998] – Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-683e939f-f892-4f18-aef1-117877256c4a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.