PL EN


2010 | 70 | 38-53
Article title

Metafory wizji

Authors
Title variants
EN
Metaphors on Vision
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst Stana Brakehage’a – jednej z najciekawszych postaci w historii awangardy filmowej – jest fragmentem jego książki "Essential Brakhage. Selected Writings on Filmmaking by Stan Brakhage" (2001). Reżyser snuje poetycką, pełną gier słownych refleksję nad tytułowymi metaforami wizji. Ustanawia i stara się opisać swoistą relację między okiem kamery a okiem twórcy, filmowca. Charakteryzując rozmaite metafory widzenia, śledzi z pozoru oczywiste, a jednak pełne tajemnic funkcje ludzkiego oka i szuka przełożenia tychże funkcji na praktykę filmowca, odnajduje ich echa w pracy kamery. Brakhage dostrzega przy tym, że ludzkie oko (jego oko) zdolne jest do każdego wyobrażenia (otwiera przed nami nieograniczoną rzeczywistość), zaś oko kamery to pierwotny kłamca (oferuje nam same ograniczenia i złudzenia).
The article is a chapter taken out of the book "Essential Brakhage. Selected Writings on filmmaking by Stan Brakhage" (2001). The director, who is one of the most interesting persons in the history of avant-garde cinema, weaves a poetic narrative, that is full of puns, on the title “metaphors on vision”. He establishes and seeks to describe the relation between the eye of the camera and the eye of the film maker. When describing various metaphors of vision, he tracks the seemingly obvious, and yet mysterious functions of the human eye, and tries to find the equivalent of these functions in the practice of the filmmaker, finding their echoes in camera work. Brakhage notes at the same time, that the human eye (his eye) is capable of any imagining (it opens up an unlimited reality in front of him), while the eye of the camera is a primeval liar (the only thing that it offers is restriction and illusion).
Keywords
Year
Issue
70
Pages
38-53
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-684f73b5-95e8-4fd0-ae5e-2a3d085a87f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.