PL EN


2014 | 166 | 180-193
Article title

Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article addresses the issue of Special Economic Zones in Poland and the determinants of their actions. The article discusses the rules for getting help in the SEZ and the size and structure of capital invested in these zones. Particular attention is given to topics of the financial crisis and the impact of the economic activities of Special Economic Zones in Poland.
Year
Volume
166
Pages
180-193
Physical description
Contributors
author
References
 • 14 Rozporządzeń Rady Ministrów z 15.08.2008 r. w sprawie poszczególnych stref ekonomicznych, Dz.U. nr 232, poz. 1549-1562.
 • Budzowski K., Ekonomiczne problemy handlu międzynarodowego, Krakowska Szkoła Wyższa im. A.F. Modrzewskiego, Kraków 2008.
 • Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012.
 • Informacja o wynikach kontroli NIK: "Pomoc publiczna udzielona w latach 2006-2010 przedsiębiorcom działającym w specjalnych strefach ekonomicznych", Bydgoszcz 2012.
 • Kozaczka M., Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce 1995-2007, Lublin 2007.
 • Kudełko J., Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce jako instrumentu polityki regionalnej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 709, Kraków 2006.
 • Nelec W., Prusek A., Funkcje państwa i specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w zakresie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 709, Kraków 2006.
 • Nowelizacja Ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz.U. z 2000 r., nr 117, poz. 1228.
 • Pilarska Cz., Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2009.
 • Raport "Preferencje podatkowe w Polsce" nr 2 (2010), Ministerstwo Finansów, Warszawa 2011.
 • Sprawozdanie operatywne z wykonania budżetu państwa za styczeń-grudzień 2010 roku, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2011.
 • Ustawa z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., nr 42, poz. 273.
 • Ustawa z dnia 30.05.2008 r. o zmianie Ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz.U. nr 118, poz. 746.
 • Ustawa z dnia 30.06.2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, Dz.U. z 2000 r., nr 60, poz. 704.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-685cd754-5f11-44dd-b339-f9878b081fc3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.