PL EN


2013 | 4(8) | 13-21
Article title

Tewewizyjne programy kabaretowe i satyryczne w Polsce w latach 1989-1998

Authors
Content
Title variants
EN
Cabaret and satirical programmes in Polish Televsion 1989 – 1998
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy przemian zachodzących w telewizji w segmencie rozrywkowej oferty programowej. Po 1989 roku rynek telewizyjny w Polsce uległ demonopolizacji i dynamicznemu rozwojowi. Telewizja publiczna, jak i stacje komercyjne, rywalizowały w zaspokajaniu rosnących potrzeb widzów na nowe programy, w tym rozrywkowe. W zakresie i okresie, których dotyczy artykuł, wiodącą rolę odgrywała TVP, ale wyraźnie swoją aktywność zaznaczył też Polsat. Obok twórców, którzy swoją artystyczną drogę rozpoczęli w minionym okresie, coraz większą rolę zaczęli odgrywać artyści wywodzący się ze studenckiego ruchu kabaretowego, skupionego wokół krakowskiej „PAKI”. Zaproponowali oni nowe formy i pola tematyczne.
EN
The article concerns the changes taking place in television entertainment programming segment. After 1989, the television market in Poland has been demonopolized and developed dynamically. Public television and commercial stations competed in meeting the growing needs of the audience for the new programs, including entertainment. In discussed period, the most important role was played by TVP, but also Polsat stressed its presence. More and more artists from the student movement cabaret also started to play a significant role (usually gathered around Crakow "PAKA"). They suggested that new forms and thematic fields in cabaret and satirical programmes
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-68638bef-06da-4c1d-979b-306a25277460
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.