PL EN


2012 | 1(9) | 181-195
Article title

Kozak w Brukseli, czyli Mariana Pankowskiego krytyczny zamysł na styku kultur

Authors
Content
Title variants
EN
Cossack in Brussels. Marian Pankowski’s Critical Project in Between the Cultures
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article attempts to reinterpret Marian Pankowski’s literary project. The author that has been marginally present in Polish reception, read once again in the context of modern theo-ries and discourses reveals the maturity and timeliness of his themes, asking difficult ques-tions concerning the identity of man in the 20th century. The author of Matuga is interested in the very foundations of pre-modern world; he asks questions about the sense of religion, meaning of the traditionally perceived concept of nationality and ‘functionality’ of pre- Victorian model of morality. In the article author’s conviction, such artistic attitude was possible only due to constant existence between the home country and the exile, between East and West, due to some ‘world-being’ that enabled him to ask a reader some difficult questions about condition of the contemporary man, question missing in Polish literature at that time. The author of the article is also convinced that the most important and interesting cultural (and literary) processes always take place at the borderlands, where different cultures, genres and identities meet. Such notion is based on postcolonial theory by Edward Said.
Year
Issue
Pages
181-195
Physical description
Contributors
References
 • (AP 1998) „Acta Pancoviana”, 1998, nr 1.
 • Attridge D., 2007, Jednostkowość literatury, przeł. Mościcki P., Kraków: Universitas.
 • Barć S., 1991, Marian Pankowski – poeta, prozaik, dramaturg, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie¬ Skłodowskiej.
 • Czapliński P., 2009, Czas wymienić narracje, „Tygodnik Powszechny”, 9.06., http://tygodnik.onet.pl /33,0,28268,czas_wymienic_narracje,artykul.html, [dostęp: 14.03.2012].
 • Danielewicz-Zielińska M., 1999, Szkice o literaturze emigracyjnej półwiecza 1939–1989, Wrocław: Ossolineum.
 • Desrtee-van Wilder E., 1990, Odbiór twórczości Mariana Pankowskiego na Zachodzie, w: Barć S., Korzeniowski T., Przystasz B., red., Pisarska rozróba: w 70-lecie urodzin Mariana Pankowskiego, Sanok: Miejska Biblioteka Publiczna, Lublin: Wydawnictwo Polonia.
 • Gumbrecht H.U., 1997, In 1926: living at the edge of time, Harvard: Harvard University Press.
 • Latawiec K., 1994, Na scenie świata i teatru: o dramaturgii Mariana Pankowskiego, Kraków: Universitas.
 • Latawiec K., 1999, Belgijskie realia w prozie Mariana Pankowskiego, „Acta Pancoviana”, nr 2.
 • Latawiec K., 2009, Pomiędzy Karpatami a europejską Civitas, http://www.latawiec.krakow.pl /pliki/pankowski.pdf, [dostęp: 14.03.2012].
 • Linde S.B., 1812, Słownik języka polskiego, cz. III (vol. V), Warszawa: [nakład autora].
 • Markowski M.P., 2007, Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy, Kraków: Universitas.
 • Markowski M.P., 2009, Niskie loty, „Tygodnik Powszechny”, 9.06., http://wiadomosci.onet.pl /kiosk/kraj/niskieloty,1,3347931,wiadomosc.html, [dostęp: 14.03.2012].
 • Pankowski M., 1983, Matuga idzie: przygody, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
 • Pankowski M., 1989, Gość, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
 • Pankowski M., 1999, Bolesław Leśmian, czyli bunt poety przeciw granicom, przeł. Krzewicki A., Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Pankowski M., 2000, Polak w dwuznacznych sytuacjach, rozm. przepr. Ruta-Rutkowska K., Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
 • Pankowski M., 2011, Pismo w stronę miłości, Warszawa: Biblioteka Narodowa.
 • Said E., 2004, Świat, tekst, krytyk, przeł. Krawczyk-Łaskarzewska A., w: Preis-Smith A., red., Kultura, tekst, ideologia. Dyskursy współczesnej amerykanistyki, Kraków: Universitas.
 • Said E., 2009, Kultura i imperializm, przeł. Wyrwas-Wiśniewska W., Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Sołtys W., 1990, Środowisko kulturalne Sanoka w okresie międzywojennym 1918–1939, w: Barć S., Korzeniowski T., Przystasz B., red., Pisarska rozróba: w 70-lecie urodzin Mariana Pankowskiego, Sanok: Miejska Biblioteka Publiczna, Lublin: Wydawnictwo. Polonia.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-686bc5ac-cc11-47f1-9ee2-baeaace799ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.