PL EN


2013 | 920 | 23-33
Article title

Obalenie hipotezy stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu

Authors
Title variants
EN
Refutation of the Economic Constant Hypothesis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano model wzrostu kapitału stworzony przez M. Dobiję, w tym jedną z podstawowych jego części składowych, a mianowicie stałą ekonomiczną potencjalnego wzrostu kapitału. Analizując najbardziej przekonujący dowód istnienia tej stałej (badania B. Kurka) w świetle historii ekonomii i gospodarowania, starano się wykazać, że nie ma wystarczających powodów do przyjmowania założeń, które doprowadziły badaczy do stwierdzenia istnienia stałej ekonomicznej. Obecne ograniczenia nie pozwalają na stwierdzenie istnienia takiej stałej.
EN
The article presents the capital growth model created by M. Dobija (2007), concentrating on one of its most important components ‒ the economic constant of the potential growth of capital. It then looks at the most convincing corroboration of the existence of this constant, namely research conducted by B. Kurek (2007). Presenting this research in the context of the history of economics and economy as a whole allows the author to show that there is insufficient evidence to grant the assumptions which led Dobija and Kurek to conclude that such an economic constant exists. The author concludes that limits in the past as well as in the future should disallow economists from stating that such a constant exists.
References
 • Carter B. [1974], Large Number Coincidences and the Anthropic Principle in Cosmology, IAU Symposium 63: Confrontation of Cosmological Theories with Observational Data: 291–298, Reidel, Dordrecht.
 • Cieślak I., Kucharczyk M. [2005], Theory of Capital in Fair Pricing of Agriculture Products [w:] General Accounting Theory. Towards Balanced Development, ed. M. Dobija, S. Martin, Cracow University of Economics, Cracow.
 • Dobija M. [2007], Abstract Nature of Capital and Money [w:] New Developments in Banking and Finance, ed. L.M. Cornwall, Nova Science Publishers Inc., New York.
 • Dobija M. [2008], Teoria wzrostu kapitału jako podstawa spójności społeczno-ekonomicznej [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, z. 12, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Hawking W.S. [1990], Krótka historia czasu – od wielkiego wybuchu do czarnych dziur, Wydawnictwo Alfa, Warszawa.
 • International Monetary Fund [2012], World Economic Outlook Database October 2012 Edition, Washington.
 • Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej [2011], red. M. Dobija, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Kozioł W. [2010], Pomiar kapitału ludzkiego jako podstawa kształtowania relacji płac w organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, rozprawa doktorska.
 • Krauss L.M., Starkman G.D. [2004], Universal Limits on Computation, www.arXiv:astro--ph/0404510v2.
 • Kurek B. [2008], The Risk Premium Estimation on the Basis of Adjusted ROA [w:] General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency, ed. I. Górowski, Wydawnictwa Naukowe i Profesjonalne, Warsaw.
 • Kurek B. [2011], Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko, Monografie: Prace doktorskie, nr 10, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Moore G.E. [1965], Cramming More Components onto Integrated Circuits, „Electronics” nr 38.
 • Sierpińska M., Jachna T. [2011], Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Teoria pomiaru kapitału i zysku [2010], red. M. Dobija, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-686c5be8-2dea-4149-9860-a8217b8c425e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.