PL EN


2015 | (10) 2015 | 99-108
Article title

Nauczanie programowania w polskim szkolnictwie

Content
Title variants
EN
Programming teaching in the polish education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z nauką języków programowania w polskim systemie oświaty. Analizując treści podręczników do nauki informatyki i technologii informacyjnej z kilkunastu ostatnich lat zwrócono uwagę na ewolucję, jakim podlegały programy nauczania języ-ków programowania. Zwrócono uwagę na motywy, jakimi kierowano się przy wyborze konkret-nych języków programowania. Wskazano na postępujący proces wykorzystywania przy pisaniu programów komputerowych coraz bardziej złożonych, a tym samym coraz trudniejszych do opa-nowania platform programistycznych. Uwzględniając obecny stan wiedzy dotyczący bezpieczeń-stwa programów, zwłaszcza tych wykorzystywanych w sieci, wskazano na trudności, na jakie natrafić mogą początkujący programiści przy pisaniu funkcjonalnych, a jednocześnie bezpiecznych aplikacji. Zaprezentowano pogląd, że obecnie nauką programowania powinni zostać objęci tylko najzdolniejsi uczniowie/studenci, którzy będą w stanie sprostać niezwykle rygorystycznym wyma-ganiom związanym z zapewnieniem odpowiedniego bezpieczeństwa projektowanych aplikacji.
EN
In this article problems related to the process of learning of programming languages in the Polish educational system are presented. By analyzing the content of computer science and infor-mation technology textbooks over the last several years, the evolution of programs of programming languages teaching is emphasized. The main reasons for a choice of a specific programming language are presented. It is argued that in order to create new computer programs, more advanced and demanding programming platforms are being used. Taking into account the state of the art knowledge about security of computer programs, especially those used within the network, it is mentioned that an unexperienced programmer may encounter a number of difficulties in the creation of both func-tional and safe applications. An argument is made that at present only the most talented students should be attracted to program-writing, as only such students would be able to meet the highly demanding requirements related to an appropriate level of security of the designed applications.
Year
Volume
Pages
99-108
Physical description
Contributors
 • Politecchnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
References
 • Harel D., Rzecz o istocie informatyki – algorytmika, WNT, Warszawa 2008.
 • Nowakowski Z., Sikorski W., Informatyka bez tajemnic, cz. II: Użytkowanie mikrokomputerów, Warszawa 1995.
 • Nowakowski Z., Sikorski W., Informatyka bez tajemnic, cz. III: Programowanie mikrokompute-rów, Warszawa 1995.
 • Sysło M.M. (red.), Elementy informatyki, OFEK, Jelenia Góra 1990.
 • Walat A., Elementy informatyki dla szkół średnich, cz. 1, Wydawnictwo Edukacyjne, Warszawa 1993.
 • Cyberataki na Gruzję. Działania CERT Polska, http://www.cert.pl/news/tag/cyberwojna (12.12.2014 r.).
 • http://archiwum.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=10&Itemid=33 (12.12.2014 r.).
 • http://www.cke.edu.pl (12.12.2014 r.).
 • http://www.defence24.pl/tag/cyberwojna (20.12.2014 r.).
 • Internet ma 25 lat. Eksperci prognozują, jak sieć zmieni się w następnym ćwierćwieczu, http://tvn24bis.pl/informacje,187/internet-ma-25-lat-eksperci-prognozuja-jak-siec-zmieni-sie-w-nastepnym-cwiercwieczu,406818.html (12.02.2015 r.).
 • Jak namierzyć lokalizację dowolnego telefonu komórkowego?, http://niebezpiecznik.pl/post/jak-namierzyc-lokalizacje-dowolnego-telefonu-komorkowego/ (12.12.2014 r.).
 • Jak zniknęło 300 milionów dolarów, czyli największe w historii bankowości włamanie. Operacja “Carbanak”, http://niebezpiecznik.pl/post/jak-zniknelo-300-milionow-dolarow-czyli-najwieksze-w-historii-bankowosci-wlamanie-operacja-carbanak/?more (16.02.2015 r.).
 • Noch J., III (cyber)wojna światowa toczy się w najlepsze. Niemcy się zbroją, a jak bezpieczna jest w sieci Polska?, http://natemat.pl/55543,iii-cyber-wojna-swiatowa-toczy-sie-w-najlepsze-niemcy-sie-zbroja-a-jak-bezpieczna-jest-w-sieci-polska (12.12.2014 r.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podsta-wy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2002 r., nr 51, poz. 458), http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id= WDU20020510458 (12.12.2014 r.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy progra-mowej kształcenia ogólnego (Dz.U. z 1999 r. nr 14, poz. 129), http://isap.sejm.gov.pl//Details-Servlet?id=WDU19990140129 (12.12.2014 r.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy progra-mowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. nr 4, poz. 17), http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090040017 (12.12.2014 r.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, (Dz.U. z 2012 r., poz. 977), http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id= WDU20120000977 (12.12.2014 r.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy pro-gramowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2012 r., poz. 184), http://isap.sejm.gov.pl/Deta-ilsServlet?id=WDU20120000184 (12.12.2014 r.).
 • Zachariasz K., Szykujemy armię do cyberwojny. Uczelnie wykształcą specjalistów dla wojska, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,15651830,Szykujemy_armie_do_cyberwojny_Uczelnie_wyksztalca.htm (12.12.2014 r.).
 • Zasady bezstresowego wychowania, http://czaszdziecmi.pl/advices/wychowawczo/show/160-zasady-bestresowego-wychowania (12.12.2014 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-3156
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6872c14e-67be-41ea-a901-ff0727ee4309
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.