PL EN


2009 | 82 | 97-108
Article title

Czynniki wpływające na rozwój rynku telefonii komórkowej w Polsce - część 1

Authors
Title variants
EN
Factors Having Influence on Development of the Mobile Telecommunication Market in Poland - Part 1
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polska, jak i inne kraje w Europie, szybko dołączyła do światowych megatrendów i umożliwiła rozwój telefonii komórkowej. Polski rynek usług telekomunikacyjnych jest największy w Europie Środkowej, jednakże ze względu na różne czynniki, przez wiele lat cechował się niską penetracją w porównaniu do innych krajów europejskich. Na rozwój tego segmentu rynku telekomunikacyjnego w Polsce wpłynęło wiele zmiennych, które są przedmiotem niniejszego artykułu.
EN
Poland as well other countries In Europe very quickly joined to the worldwide megatrends and enabled the development of mobile telephony. Polish telecommunication market is one of the largest in central Europe, however on account of different factors it has characterized low penetration rate for many years in comparison to other European countries. On the development of this segment of the telecommunication market in Poland influenced many indicators which are the subject of the article.
Contributors
  • Akademia Podlaska w Siedlcach
References
  • 1. Perspektywy Polskiej Gospodarki, Ministerstwo Finansów, Warszawa, wrzesień 2006.
  • 2. Preferencje konsumentów, Raport z badania ankietowego BSR IBROP na zlecenie URTiP, Warszawa 2006.
  • 3. Raport Rynek usług telefonii komórkowej w Polsce w 2005 roku, opracowanie dla Ministerstwa Gospodarki, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji wraz z Instytutem Rynku Elektronicznego, Warszawa 2006.
  • 4. www.uke.gov.pl
  • 5. http://www.tp-ir.pl/?page=about_sectorinfo
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-687bafd9-c0b7-4d08-aff2-2faebd8c26dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.