PL EN


2018 | 4(28) | 19
Article title

Artyleria jako element kształtowania bezpieczeństwa w operacjach pokojowych

Content
Title variants
EN
Artillery as an element of shaping the security environment in military operations
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Artillerymen taking part in operations conducted under the auspices of the United Nations did not carry out kinetic attacks. However, the subsequent transformations of the security environment made it necessary to alter the composition of the forces involved in peacekeeping operations, which led to the addition of fire-support elements, including artillery assets. The author’s study, based on documents from subsequent operations and surveys in the form of interviews, presents artillery as an element of forces involved in peacekeeping operations, whose significant influence on the security level of operations’ participants has been substantially evolving for the last two decades. However, the character of artillery involvement has been changing. Initially, it was only connected with the improvement of artillerymen’s skills. Then, it evolved into professional firesupport. Lastly, it turned into provision of training for newly-formed artillery sub-units in the area of the conducted operations.
Contributors
References
 • 1. 23 Śląska Brygada Artylerii (lata 1995-2012), Artylerzysta, nr 1(5)/2016, Toruń, 2016.
 • 2. Artillery Procedures, AArtyP-1, Stanag 2934, change 7, NATO 2001.
 • 3. Błażewicz Zbigniew, Użycie artylerii w operacjach pokojowych, „Przegląd Wojsk Lądowych” nr 02/2008, Warszawa, 2011.
 • 4. Ciechanowski Grzegorz, Polskie kontyngenty wojskowe w operacjach pokojowych 1990 – 1999, Wyd. A. Marszałek, Toruń, 2010.
 • 5. Ciepliński Piotr, Pododdziały PKW w Afganistanie, „Przegląd Wojsk Lądowych” nr 12/2008, Warszawa, 2008.
 • 6. Corpac Peter, Evolving tactics, techniques and doctrine for fire support operations in peace enforcement operations, „Field Artillery Journal”, Fort Leaven- worth, July – August 1996.
 • 7.Jarecki Czesław (kier. nauk.), Koncepcja użycia i działania WRiA w operacjach wojsk lądowych, „RAKIETA – 4, studium operacyjne, AON, Warsza- wa, 2000.
 • 8. Gałązka Maciej, Użycie artylerii w misji stabilizacyjnej – wnioski, „Przegląd Wojsk Lądowych” nr 07/2006, Warszawa, 2006.
 • 9. Gontarski Stanisław, Artyleria w działaniach na rzecz wsparcia pokoju, Zeszyty Naukowe WSO im. gen. J. Bema, Toruń, 2002.
 • 10. IFOR, SFOR wprowadzenie i utrzymanie pokoju w Bośni i Hercegowinie – materiały z konferencji AON, Warszawa, 1998.
 • 11. Instrukcja strzelania i kierowania ogniem pododdziałów artylerii naziemnej, cz. I, Szt. Gen. WP, Warszawa, 1993.
 • 12. Kociałkowski Jerzy, Misiak Janusz, Jak sprostać wymaganiom przyszłego pola walki?, „Przegląd Wojsk Lądowych”, nr 03/2012, Warszawa, 2012.
 • 13. Kowalczyk Andrzej, Sztuka współdziałania, „Przegląd Sił Zbrojnych”, nr 2/2014, Warszawa, 2014.
 • 14. Kozerawski Dariusz (red.), Operacje pokojowe i antyterrorystyczne w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego w latach 1948-2004, Wyd. A. Marszałek, Toruń, 2008.
 • 15. Kula Sławomir, Realizacja zadań przez zespoły specjalistów ds. szkolenia artylerii NTM-A w ramach IX-XI zmiany PKW AFGANISTAN, 23 ŚPA, Bolesławiec, 2013.
 • 16. Malinowski Piotr, Artyleria jako komponent wsparcia ogniowego w operacjach pokojowych, Artyleria w operacji i walce, Studia i materiały, nr 6/99, Wyd. Nauk. WSO im. gen. J. Bema, Toruń, 1999.
 • 17. Malinowski Piotr, Obszary dostosowania artylerii WP do wymagań wsparcia ogniowego operacji pokojowych, Zeszyty Naukowe WSO im. gen. J. Bema, Toruń, 2002.
 • 18. Malinowski Piotr, Żądanie ognia – umiejętność nie tylko artyleryjska, „Przegląd Wojsk Lądowych”, nr 005/2007, Warszawa, 2007.
 • 19. Misiak Janusz, Artyleria w rękach rebeliantów, „Przegląd Wojsk Lądowych”, nr 06/2007, Warszawa, 2007.
 • 20. Misiak Janusz, Organizacja dowodzenia artylerią w obronie bazy, „Przegląd Wojsk Lądowych”, nr 12/2008, Warszawa, 2008.
 • 21. NATO glossary of terms and definitions, AAP-6(2006), NSA NATO 2006.
 • 22. Rosiak Krzysztof, Jędryczko Jacek, Wsparcie artyleryjskie w misjach pokojowych, „Przegląd Wojsk Lądowych”, nr 12/2000, Warszawa, 2000.
 • 23. Rożnowski Arkadiusz, Echta Marcin, Counterfire w Afganistanie, „Przegląd Wojsk Lądowych”, nr 09/2011, Warszawa, 2011.
 • 24. SFOR, Stabilization Forces, 6 BDSz, Kraków 1998.
 • 25. Użycie Wojsk Rakietowych i Artylerii w operacjach, Wyd. AON, Warszawa, 2003.
 • 26. Wasielewski Marek, Artyleria w operacjach pokojowych, „Przegląd Wojsk Lądowych”, nr 01/2008, Warszawa, 2008.
 • 1.Afgańscy artylerzyści, PKW Afganistan – Aktualności 26.07.2012 – https://isaf.wp.mil.pl/pl/1_1894.html.
 • 2. Gil Marcin, Dzieci boga wojny, Aktualności 26.10.2012 – http://isaf.wp.mil.pl/ pl/1_1966.html.
 • 3. Głuszczak Szczepan, Dana wtórowała burzy piaskowej, PKW Afganistan – Aktualności 18.08.2011 – http://isaf.wp.mil.pl/pl/1_1566.html.
 • 4. http://16bpd.wp.mil.pl/pl/20.html.
 • 5. Kaliszczak Wojciech, Atak na bazę PKW w Afganistanie, Aktualności 12.06.2007 – http://isaf.wp.mil.pl/pl/ 1_50.html.
 • 6.Konarski Mariusz, Trening ogniowy, Aktualności 16.07.2007 – http://isaf.wp.mil.pl/pl/ 1_93.html.
 • 7. Podsumowanie polskiego udziału w misji ISAF, http://do.wp.mil.pl/artykuly/aktualnosci/2015-01-05-podsumowanie-polskiego- udziau-w-misji-isaf/.
 • 8. Wisłocka Anna, Precyzja jest najważniejsza, PKW Afganistan – Aktualności 09.05.2011 – http://isaf.wp.mil.pl/pl/1_1443.html.
 • 9. Zelesiński Łukasz, Polskie „Danuśki” wracają do domu, http://www.polska- zbrojna.pl/home/articleshow/9923?t= Polskie-Danuski-wracaja-do-domu.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6881e6e4-0817-4ca1-8a7c-332378ef5821
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.