PL EN


2019 | 110 | 1 | 91-111
Article title

Retoryka odkrycia naukowego w „Głosie Pana” Stanisława Lema. Pół wieku od pierwszego wydania powieści

Title variants
EN
Rhetoric of a Scientific Discovery in “Głos Pana” (“His Master’s Voice”) by Stanisław Lem. A Half Century from the Novel’s First Release
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą interpretacji powieści "Głos Pana" Stanisława Lema w perspektywie retorycznej. Opublikowana w burzliwym – nie tylko w Polsce – roku 1968 powieść uchodzi w powszechnej opinii krytyków za rzadki przykład „literackiego portretu odkrycia naukowego” Jest to zarazem „jedna z najbardziej osobistych książek Lema”, jak trafnie zauważył Jerzy Jarzębski. Mówiąc ściślej: "Głos Pana" jest literackim portretem rozmaitych uwarunkowań, w jakich powstaje teoria naukowa. Treścią książki są perypetie grupy naukowców, polityków, a także przedstawicieli armii zaangażowanych w prace nad odczytaniem neutrinowej informacji, „listu z gwiazd”, nazywanego Głosem Pana. Powieść Lema jest równocześnie zapisem klęski poznawczej i niewystarczalności retorycznych narzędzi badawczych wobec tajemnicy istnienia.
EN
The paper attempts to interpret “Głos Pana” (“His Master’s Voice”) by Stanisław Lem in a rhetorical perspective. Published in a tough—not only in Poland—year 1968, the novel is generally regarded by critics as a rare example of “literary portrait of a scientific discovery.” Also, as Jerzy Jarzębski accurately points out, it is “one of the most personal books by Lem.” To be more specific, “His Master’s Voice” is a literary portrait of various conditions in which a scientific theory is developed. The novel follows the twist and turns of a group of scientists, politicians, and military men who are concerned in the works of deciphering a neutrino signal, a letter from the stars’, called His Master’s Voice. Lem’s story is at the same time a record of a cognitive failure and insufficiency of rhetoric tools towards the mystery of existence.
Year
Volume
110
Issue
1
Pages
91-111
Physical description
Dates
printed
2019-03-28
Contributors
  • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, Częstochowa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-68a279cf-75a1-416d-b510-8c36fcb2bfbe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.