PL EN


2017 | 2 | 237-253
Article title

Ukraińcy o własnych błędach w polszczyźnie. Przykład statystycznej analizy danych w glottodydaktycznych badaniach eksploracyjnych

Content
Title variants
EN
Ukrainians on their own errors in Polish language – an example of statistical analysis of data in glottodidactic exploratory research
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the article the results of survey research on the assessment of errors made in Polish by Ukrainians and Poles, as stated by Ukrainian students learning Polish as a foreign language, are shown. This research was a part of twofold research in which students from Poland participated as well, assessing the character and importance of linguistic errors made by foreigners and native speakers of Polish. At first. the results were shown by means of traditionally counting up the number of particular responses. Nonetheless, the information about how much and what kind of additional data could be gained thanks to elements of statistical analysis of data conducted on the same survey is shown in this paper. The results may convince one that statistical analysis of pilot or exploratory nature is worth conducting even with a small research sample, as it allows for highlighting particular problems which should be taken into account while preparing research tools for proper research.
Year
Volume
2
Pages
237-253
Physical description
Dates
published
2017-11-01
Contributors
References
 • Arabski, J. (1979), Errors as indications of the development of interlanguage. Katowice.
 • Bednarska, K. (2014), Rola transferu językowego w nauczaniu języka polskiego Słoweńców. Łódź.
 • Corder, S. P. (1967), The Signifiance of Learners’ Errors. W: IRAL. 5, 161–170.
 • Corder, S. P. (1983), Analiza błędu językowego, tłum. Skweres, E. W: Allen, J. P. B./Corder, S. P./
 • Davies, A. (red.), Rusiecki, J. (red. wydania polskiego), Kurs edynburski językoznawstwa stosowanego. T. II. Techniki w językoznawstwie stosowanym. Warszawa, 116–131.
 • Fries, C. C. (1945), Teaching and Learning English as a Foreign Language. Ann Arbor.
 • Izdebska-Długosz, D. (2015), Specyficzne problemy nauczania języka polskiego jako obcego w środowisku ukraińskojęzycznym. W: Gonigroszek, D. (red.), Języki obce i kultura: Nowe konteksty edukacyjne. Piotrków Trybunalski, 315–323.
 • Izdebska-Długosz, D. (2017), Inność/Obcość akceptowana czy odrzucana? – o stosunku do błędów językowych w polszczyźnie Polaka i obcokrajowca, Rzeszów [w druku].
 • Komorowska, H. (1980), Nauczanie gramatyki języka obcego a interferencja. Audiolingwalizm, kognitywizm, interferencja. Warszawa.
 • Korzeniewska-Rogalewicz, J. (1986), Błąd leksykalny a dydaktyka języka obcego. Na materiale języka rosyjskiego. Warszawa.
 • Lado, R. (1957), Linguistics across cultures. Ann Arbor.
 • Lipińska, E. (2003), Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności. Kraków.
 • Nemser, W. (1971), Approximative Systems of Foreign Language Learners. W: IRAL. 9, 115–123.
 • Selinker, L. (1973), Interlanguage. W: IRAL. X/3, 209–231.
 • Skalska, A./Skalski, T. (1995), Pułapka komunikatywności. W: Mazur, J. (red.), Kształcenie sprawności komunikacyjnej Polaków ze Wschodu. Lublin, 49–57.
 • Siarkiewicz-Bivand, E. (1980), Badania kwestionariuszowe: ich miejsce i rola w pracach z zakresu dydaktyki języków obcych. W: Arabski, J. (red.), Wybrane metody glottodydaktyki. Katowice, 32–39.
 • Weinreich, U. (1953), Languages in Contact. Findings and Problems. New York. W: <www.books.google.pl> [dostęp 2 lutego 2014].
 • Wilczyńska, W./Michońska-Stadnik, A. (2010), Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie. Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-1128
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-68ad02b8-a0b0-4f43-95bf-aa4bbf64c542
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.