PL EN


2010 | 1 | 1 | 93-98
Article title

Current trends in applied mechatronics in elementary education in the Czech Republic

Authors
Content
Title variants
PL
Aktualne trendy włączenia elementów mechatroniki do procesu kształcenia na poziomie podstawowym w Republice Czeskiej
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Working with a construction kit fosters the development of creativity and manual skills of pupils. In pre-school education, a large number of positive phenomena can be observed, such as the development of the personality of the child educated.
PL
Pracownie szkolne z wyposażeniem w zestawy konstrukcyjne sprzyjają rozwijaniu kreatywności i manualnych umiejętności uczniów. W edukacji przedszkolnej może zostać zainicjowanych bardzo dużo pozytywnych zjawisk wspomagających rozwój indywidualny dziecka.
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
93-98
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
author
References
 • Honzíkova J. (2005), Stavebnice Lego jako jedna z možností rozvoje dětské představivosti [In:] XVIII. DIDMATTECH 2005, sborník z Medzinárodné vedecko-odborné konferencie, Prešov: PU v Prešově, Fakulta humanitných a prírodných vied, ISBN 80-8068-381-6.
 • Krotký J. (2009), Interaktivní aktivity ve výukové prezentaci [In:] Strategie technického vzdělávání v reflexi doby, Ústí nad Labem: Ujep, ISBN 978-80-7414-126-3.
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Wichterle
 • http://www.smtpl.cz/
 • http://www.zs28plzen.cz/skolni-akce-5/mistrovstvi-cr-first-lego-league-2009.aspx
 • http://www.22zsplzen.cz/prace-zaku/vytvarne-prace/lego-roboti/
 • http://en.wikipedia.org/wiki/FIRST_Lego_League
 • http://www.dnyvedy.cz/2009/uvod
 • http://www.kat.zcu.cz
 • http://portal.zcu.cz
 • http://www.lynxmotion.com/Category.aspx?CategoryID=130
 • http://www.olympiadatechniky.zcu.cz/
 • http://hobby.idnes.cz/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-68b7d522-3534-46de-9930-42bbc279f4b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.