PL EN


Journal
2017 | 2(33) | 115-138
Article title

Niepłodność i możliwości jej przezwyciężenia z perspektywy bioetyki katolickiej

Authors
Content
Title variants
EN
Infertility and possibilities to overcome it from the perspective of Catholic bioethics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niepłodność staje się coraz większym problemem związków małżeńskich. W jednakowym stopniu dotyczy ona mężczyzn i kobiet. Mając na uwadze wartość płodności i rodzicielstwa (w wymiarze indywidualnym, społecznym i eklezjalnym), z pomocą bezdzietnym małżeństwom stara się przyjść medycyna. Korzysta ona z dwóch skrajnie różnych metod. Z jednej strony są to metody sztucznej prokreacji. Z drugiej strony są to metody naturalne. W licznych dokumentach Magisterium Kościoła odrzuca metody sztuczne jako godzące w godność dziecka i jego rodziców, a nierzadko także niosące ze sobą duże zagrożenie dla zdrowia dziecka i jego matki. Jednocześnie bioetyka katolicka odnosi się z szacunkiem do metod medycznych leczących stany chorobowe utrudniające poczęcie i urodzenie dziecka. Warunkiem jest uszanowanie naturalnego aktu prokreacyjnego w łonie małżeństwa.
EN
Infertility has become more frequent problem of the married couples. Equally it affects both men and women. Taking into consideration the value of fertility and parenthood (in various dimensions: individual, social and ecclesial) the medicine attempts to come with necessary help to childless couples. It uses two extremely different methods. On one hand there are methods of artificial procreation. On the other hand there are natural methods of procreation. In numerous documents the Magisterium of the Church rejects the artificial methods as discriminatory against the rights and dignity of the child and the parents, and often carrying an enormous danger to the health of the child and the mother. At the same time Catholic bioethics accepts and approves the medical methods healing the diseases, which are the obstacles in conceiving and delivering a child. The condition is to respect the natural act of procreation within the married couple.
Journal
Year
Issue
Pages
115-138
Physical description
Dates
published
2017-12-01
References
 • Leon XIII, Encyklika Arcanum Divinae Sapientiae, Rzym 1880, „Chrześcijanin w świecie” 17(140) (1985), s. 84-102.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Rzym 1981.
 • IV Sobór Laterański, Constitutiones. I. De fide catholica, w: G. Alberigo [i in.] (red.), Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Bologna 1991, s. 230-271.
 • II Sobór Watykański, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, Rzym 1965.
 • Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania Donum vitae, Rzym 1987.
 • Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Dignitas personae, Rzym 2008.
 • Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 20022.
 • Fijałkowski W., Biologiczny rytm płodności a regulacja urodzin, Warszawa 1978.
 • Fijałkowski W., Ekologia rodziny: ekologiczna odnowa prokreacji, Kraków 2011.
 • Machinek M., Życie w dyspozycji człowieka. Teologia moralna wobec problemów etycznych u początku ludzkiego życia, Olsztyn 2000.
 • Machinek M., Życie w dyspozycji człowieka. Wybrane problemy etyczne u początku ludzkiego życia, Olsztyn 2004.
 • Marzec P., Naprotechnologia. Nowoczesna troska o płodność. Ujęcie teologicznomoralne, Tarnów 2015.
 • Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, Ekologia prokreacji. Vademecum, Kraków 2016.
 • Szyncel K., Sztuczne zapłodnienie, Kraków 2010.
 • Upragnione potomstwo. Historie par, które pokonały niepłodność naprotechnologią, Poznań 2017.
 • Wolski J., In vitro a nadzieje i zagrożenia współczesnej rodziny, „Teologia i Moralność” 4 (2008), s. 128-131.
 • Wróbel J., Inseminacja sztuczna, w: J. Duchniewski [i in.] (red.), Encyklopedia katolicka, T. 7, Lublin 1997, kol. 266-268.
 • Wróbel J., Prokreacja technicyzowana – wyzwania etyczne, „Roczniki Teologii Moralnej” 1(56) (2009), s. 183-202.
 • Barcentewicz M., Naprotechnology – podstawy naukowe i skuteczność metody, w: Naprotechnologia. Ekologia płodności, Kraków 2009, s. 13-36.
 • Bartel H., Embriologia, Warszawa 20074.
 • Bątkiewicz-Brożek J., Bóg wyciągnął mnie z in vitro. Rozmowa z Jackiem Szulcem, do niedawna lekarzem jednej z największych klinik in vitro w Polsce, „Gość Niedzielny” 11(93) (2016), s. 26-27.
 • Check J. H., Summers-Chase D., Horwath D., Swenson K., Yuan W., A Comparison of Efficacy of Freezing Embryos at the 2 Pronuclear (2PN) Stage VS Multi-Cell when Using a Simplified Freezing Protocol with One-Step Removal of Cryoprotectant, „Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology” 4(36) (2009), s. 210-211.
 • Co to jest HPV czyli wirus brodawczaka ludzkiego i jak się można nim zarazić?, „Nucleagena”, https://nucleagena.pl/co-to-jest-hpv-czyli-wirus-brodawczaka-ludzkiego-i-jak-sie-mozna-nim-zarazic/ (odczyt z dn. 19.09.2017 r.).
 • Gurunath S., Pandian Z., Anderson R. A., Bhattacharya S., Defining Infertility. A Systematic Review of Prevalence Studies, „Human Reproduction Update” 5(17) (2011), s. 575-588.
 • Jędrzejczak P., Niepłodność męska, w: T. Pisarski, M. Szamatowicz (red.), Niepłodność, Warszawa 1997, s. 322-333.
 • Kochański A., Jopek A., Gadzinowski J., Midro A. T., Zaburzenia genetyczne u potomstwa powstałe w związku ze stosowaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego in vitro, „Przegląd Pediatryczny” 4(45) (2016), s. 34-40.
 • Kochański A., Merritt T. A., Gadzinowski J., Jopek A., The Impact of Assisted Reproductive Technologies on the Genome and Epigenome of the Newborn, „Journal Neonatal Perinatal Medicine” 2(6) (2013), s. 101-108.
 • Kochański A., Midro A. T., Prenatal Diagnosis as an Element of Genetic Counselling, „Bioethik in der Diskussion” 1 (2017), s. 25-41.
 • Kurpisz M., Drews K., Wybrane zagadnienia z immunologii klinicznej, w: T. Pisarski (red.), Położnictwo i ginekologia, Warszawa 20024, s. 44-60.
 • Lin T. K., Su J.T., Lee F.-K., Lin Y.-R., Lo H.-Ch., Cryotop Vitrification as Compared to Conventional Slow Freezing for Human Embryos at the Cleavage Stage: Survival and Outcomes, „Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology” 3(49) (2010), s. 272-278.
 • Midro A. T., Metody zapłodnienia pozaustrojowego in vitro jako przykład ingerencji medycznych wpływających na genetyczne i epigenetyczne uwarunkowania rozwoju człowieka, w: Dylematy ludzkiej płodności, Warszawa 2015, s. 227-246.
 • Midro A. T., Niektóre zaburzenia genetyczne u dzieci wynikające z zastosowania procedur zapłodnienia pozaustrojowego in vitro, w: Otoczmy troską życie. Międzynarodowa konferencja naukowa w Białymstoku w dniach 14-15 października 2011 roku, Białystok 2011, s. 81-93.
 • Midro A. T., Hoser H. F., Problemy bioetyczne ingerencji medycznych zaburzających genetyczne i epigenetyczne uwarunkowania rozwoju człowieka, „Family Forum” 5 (2015), s. 29-42.
 • Niepłodność, w: E. Cravetto (red.), Wielka encyklopedia medyczna, T. 13, Warszawa 2011, s. 258.
 • Novak M., „Will ich dieses Kind bekommen?” Einflussfaktoren auf die Entscheidung angesichts eines auffälligen PND-Befunds in Österreich, „Bioethik in der Diskussion” 1 (2017), s. 67-94.
 • Nyboe A., Goossens V., Bhattacharya S., Ferraretti A. P., Kupka M. S., De Mouzon J., Nygren K. G., The European IVF monitoring (EIM) Consortium, for the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). Assisted Reproductive Technology and Intrauterine Inseminations in Europe, 2005: Results Generated from European Registers by ESHRE, „Human Reproduction” 1 (2009).
 • Ostrowski K., Embriologia człowieka, Warszawa 1988.
 • Pisarski T. (red.), Położnictwo i ginekologia, Warszawa 20024.
 • Skrzypczak J., Pawelczyk L., Pisarski T., Niepłodność żeńska, w: T. Pisarski (red.), Położnictwo i ginekologia, Warszawa 20024, s. 301-322.
 • Skrzypczak J., Pawelczyk L., Pisarski T., Zaburzenia czynności rozrodczych. Niepłodność żeńska, w: T. Pisarski, M. Szamatowicz (red.), Niepłodność, Warszawa 1997, s. 301-322.
 • Speroff L., Fritz M. A., Kliniczna endokrynologia ginekologiczna i niepłodność, Warszawa 2007.
 • Szamatowicz J., Niepłodność idiopatyczna, „Rodzinko.pl”, http://www.rodzinko.pl/niep-odno-ae/5137-niep-odno-ae-idiopatyczna.html (odczyt z dn. 5.10.2017 r.).
 • Wasilewski T., Niepłodność – przyczyny i możliwości leczenia, w: Naprotechnologia. Ekologia płodności, Kraków 2009, s. 42-57.
 • Wasilewski T., Życie i godność każdej istoty ludzkiej a leczenie niepłodności małżeńskiej. In vitro czy naprotechnologia, w: Mój najmłodszy pacjent. Godność osoby ludzkiej – in vitro czy naprotechnologia, Częstochowa 2012, s. 9-36.
 • Wolski J. K., Niepłodność męska – diagnostyka i leczenie, „Novum”, http://www.novum.com.pl/nieplodnosc-meska-diagnostyka-i-leczenie (odczyt z dn. 15.10.2017 r.); także: „Nasz Bocian”, http://www.nasz-bocian.pl/tata_a_nieplodnosc_meska_diagnostyka%20i%20leczenie (odczyt z dn. 2.09.2017 r.).
 • World Health Organisation, Sexual and Reproductive Health. Infertility Definitions and Terminology, http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/ (odczyt z dn. 5.10.2017 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-68b91fb3-acb6-4c78-940d-05f1bd061778
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.