Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4(20) | 26

Article title

Ocena ćwiczeń Wojsk Specjalnych na podstawie prac Zespołu Analizy, Oceny i Omówienia Ćwiczenia

Content

Title variants

EN
The assessment of the exercises conducted by Special Forces on the basis of the work done by the Analysis, Assessment and the Exercise Discussion Team

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The paper shows the origins of the assessment process. It discusses the theoretical principles underlying assessment in a civilian environment. The author focuses on the work of the Analysis, Assessment and the Exercise Discussion Team, whose main purpose is to assess an exercise and the participants of the exercise. The paper presents the practical tools used in the Special Forces Component Command which are used to carry out assessment, including the work of the Authorial Team before the exercise is conducted, the exercise itself, and the conclusions concerning the completed exercise.

References

 • 1. Allied Command Operations Forces Standards Volume XI, Special Operations Forces Headquarters and Units Evaluation (SOFEVAL), September 2011.
 • 2. DD/7(A), Doktryna Szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2010.
 • 3. DD/7.1(A), Organizacja Szkolenia Dowództw i Sztabów W Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2010.
 • 4. DD/7.1.1(A), Instrukcja o Przygotowaniu i Prowadzeniu Ćwiczeń z Dowództwami, Sztabami i Wojskami w Siłach Zbrojnych RP, Warszawa 2010.
 • 5. Król Henryk, Ludwiczyński Antoni, Zarządzanie zasobami ludzkimi – Tworzenie kapitału ludzkiego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • 6. Adamiec Marek, Kożusznik Barbara, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo AKADE, Kraków 2000.
 • 7. Program oceny jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w obszarach pokojowego funkcjonowania oraz przygotowania do działania zgodnie z przeznaczeniem, Warszawa 2013.
 • 1. http://nf.pl/manager/okresowa-ocena-pracownika-czesc-i,,8468,35.
 • 2. http://portalszkolenia.pl/artykuly/ocena-pracownikow-metoda-360-stopni.
 • 3. http://www.soldionline.it/infografiche/i-rating-di-s-p-sui-paesi-dell-unione-europea.
 • 4. https://mfiles.pl/pl/index.php/Ocenianie_pracownik%C3%B3w.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-68cab76f-228d-47af-9dbe-aa735895b2d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.