PL EN


2016 | 8(44) | 2 | 109-120
Article title

Polnische Studenten am Kollegium der Piaristen in Podolínec auf dem Slowakischen Gebiet im 17.-18. Jahrhundert

Title variants
EN
Polish Students in the Piarist College in Podolinec in the Slovak Territory in the 17th-18th Centuries
PL
Polscy studenci w Kolegium Pijarów w Podolińcu na słowackiej ziemi w XVII-XVIII wieku
Languages of publication
DE
Abstracts
DE
Die Studie befasst sich mit dem Studium des katholischen Gymnasiums (Kollegiums) auf dem Gebiet der heutigen Slowakei, in v Podolínec, geleitet vom Orden der Piaristen. Sie analysiert die Vertretung der Studenten aus Polen im Rahmen der Entwicklung der Schule, seit ihrer Entstehung im Jahre 1643 bis zu einer vorläufigen Schliessung in der Hälfte des 18. Jahrhunderts. Sie bringt den prozentuellen Anteil der Studenten polnischer Nationalität zum Ausdruck, sie entblösst die Nationalstruktur der Studenten und führt die Namen der bedeuutenden Studenten aus den Reihen des polnischen Adels an.
EN
The article discusses the work of the Catholic college in the area of the Slovak Republic, in Podolinec, that was run by the Piarist Order. It analyzes the representation of Polish students in the development of the shool from the moment it was established in 1643 until it was temporarily closed in the middle of the 18th century. It presents the percentage of Polish students in the national structure of the students of the college and lists the names of students coming from Polish nobility.
PL
Artykuł omawia działalność katolickiego gimnazjum (kolegium) w Podolińcu na Słowacji, prowadzonego przez zakon pijarów. Analizuje grupę uczęszczających do tego gimnazjum uczniów z Polski od momentu powstania gimnazjum w 1643 roku aż do tymczasowego jego zamknięcia w połowie XVIII wieku. Przedstawia procentowy odsetek studentów narodowości polskiej wśród wszystkich uczących się w tym gimnazjum i wymienia nazwiska studentów pochodzących ze szlachty polskiej.
Year
Volume
Issue
2
Pages
109-120
Physical description
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, Wydział Pedagogiczny, Katedra Przedszkolnej i Elementarnej Pedagogiki Grup Społecznie Upośledzonych; Instytut Juraja Páleša w Lewoczy, veronika.haskova@ku.sk
author
 • Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, Wydział Pedagogiczny, Katedra Przedszkolnej i Elementarnej Pedagogiki Grup Społecznie Upośledzonych; Instytut Juraja Páleša w Lewoczy, pavol.zubal@ku.sk
References
 • Adamczyk M.J., Unici w Kolegium i Gimnazjum Podolinieckim 1643-1849. „Rozprava z Dziejów Oświaty”, [online] 1988, zv. 31 [cit. 2013-5-3], s. 3-36. Dostupné na internete: <http://baz hum.icm.edu.pl/bazhum/element/bwmeta1.element.dl-catalog-d6fe3731-c204-48cd-9048-3134c2 62c162/c/Mieczyslaw_Adamczyk_-_unici_w_kolegiu_3-36.pdf>. ISSN 0080-4754
 • Bartůšek V., Piarista P., Onuphrius Conti a Sanctissimo Sacramento, „Časopis Společnosti přátel starožitností” 2010, zv. 118, č. 4, s. 231-240.
 • Chalupecký I., Piaristické kolégium v Podolínci, „Pogranicze polsko-slowackie” [Pohraničie pol'sko slovenské], Nowy Targ: Zwiazek Euroregion „Tatry” 2002.
 • Długosz J., Uczniowie kolegium Pijarskiego w Podolińcu w latach 1643-1670, „Rocznik Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich” zv. 7, Wrocław−Warszawa−Kraków−Gdańsk: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich−Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1972, s. 235-256.
 • Gotkiewicz M., W 300-lecie kolegium podolinieckiego, „Wierchy. Rocznik poświęcony górom”, zv. 57, Kraków: Nakładem Pol. Towarzystwa Tatrzańskiego w Krakowie 1949, s. 193-198.
 • Gulyás J., A podolini piarista kollégium története: 1642-1710, Budapest: Palaestra Calasanctiana 1933.
 • Krempaská Z. [et al.], Šestnást' spišských miest v rokoch 1412-1876. Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 2012.
 • Slovenský biografický slovník, III. zväzok, Martian: Matica Slovenská 1989.
 • Visegrádi J., A podolini piarista rendház története (1642-1712), Budapest: Stephaneum Nyomda R.T. 1909.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-68d5e6dd-677e-41ed-8ca4-db569c525723
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.