PL EN


2018 | 503 | 89-97
Article title

Model biznesu w sprawozdawczości grupy kapitałowej działalności leczniczej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Podmioty gospodarcze, w tym prowadzące działalność leczniczą, ustalają swój model biznesu. Często realizacja modelu biznesu możliwa jest dopiero w ramach grupy kapitałowej. Celem artykułu jest wskazanie uwarunkowań modelu biznesu w grupie kapitałowej realizującej działalność leczniczą, zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniu z działalności. Podmiotem badań były grupy kapitałowe notowane na rynku papierów wartościowych, sporządzające sprawozdanie skonsolidowane. Przedmiotem opracowania jest odzwierciedlenie modelu biznesu w grupie kapitałowej prowadzącej działalność leczniczą w sprawozdaniu skonsolidowanym. Jako narzędzia badawcze wykorzystano analizę literatury przedmiotu, aktów prawnych oraz przykład praktyczny sprawozdawczości skonsolidowanej. Analiza zawartości sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej działalności leczniczej pozwala stwierdzić, że zawiera ono ukierunkowane strategicznie elementy ujawnień charakteryzujące model biznesowy. Pełne odniesienie do realizowanego modelu biznesu wymaga jednak doprecyzowania i uzupełnienia, co zapewne uwarunkowane będzie nowym spojrzeniem na wymogi sprawozdawcze w tym zakresie.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-68e39b4b-cc0e-40d2-9e6a-b965b4325800
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.