PL EN


2017 | 15 | 181-192
Article title

W STRONĘ PRZYRODY: O NORWESKICH PRAKTYKACH EDUKACJI NA ZEWNĄTRZ

Content
Title variants
EN
TOWARDS THE NATURE: ABOUT NORWERGIAN PRACTICES OF OUTDOOR EDUCATION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W czasach, kiedy mówi się o braku kontaktu dziecka z przyrodą – nazywanym zespołem deficytu natury i wywołującym zaburzenia procesów poznawczych, emocjonalnych i rozwojowych – leśne przedszkola i szkoły, w których dominuje edukacja na zewnątrz, mogą stanowić rozwiązanie tegoż problemu. Bliski kontakt z naturą ma ogromne znaczenie zarówno dla samej przyrody, jak również dla rozwoju dziecka – wzmacnia potencjał intelektualny, zmniejsza ryzyko chorób cywilizacyjnych. Zaprezentowane norweskie rozwiązania edukacji na zewnątrz są przykładem tak zwanych dobrych praktyk, które mogą być inspiracją dla innych.
EN
In the times when we talk about the lack of contact of the child with nature – called nature deficit syndrome – which has a negative effect on cognitive, emotional and personal growth, kindergartens and schools that are located in forests, in which the outdoor education dominates, can be the solution to this problem. Close contact with nature has tremendous meaning for the nature, as well as for child’s development – it enhances the intellectual potential and reduces the risk of civilization diseases. Presented Norwergian solutions for the outdoor education are an example of the so called good practices, which can be an inspiration for others.
Year
Issue
15
Pages
181-192
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, terpar@wp.pl
References
 • Angrosino, M. (2010). Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa.
 • Berger, P. i Luckmann, T. (1983). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa.
 • Ejsmond, E. i Kosmalska, E. (2010). Media, wartości, wychowanie. Kraków.
 • Fernandez-Armesto, F. (2008). Cywilizacje. Kultura, ambicje i przekształcanie natury, Warszawa.
 • Izdebska, J. (1996). Rodzina, dziecko, telewizja: szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji. Białystok.
 • Klus-Stańska, D. (2004). Światy dziecięcych znaczeń – poszukiwanie kontekstów teoretycznych. W D. Klus-Stańska (red.), Światy dziecięcych znaczeń. Warszawa.
 • Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 Nr 120, poz. 526.)
 • Lamb, M.E. i Ahnert, L. (2006). Nonparental Child Care: Context, Concepts, Correlates, and Conseguences. W K.A. Renninger i I.E. Siegiel (red.), Handbook of Child Psychology, Volume IV. Hoboken.
 • Louv, R. (2005). Last Child in the Woods: Saving Our Children from Nature-Deficit Disorder. Nowy Jork.
 • Louv, R. (2011). The Nature Principle: Human Restoration and the End of Nature-Deficit Disorder. Nowy Jork.
 • Louv, R. (2014). Ostatnie dziecko lasu. Warszawa.
 • Louv, R. (2016). Witamina N. Odkryj przyrodę na nowo. Warszawa.
 • Os, E. (2009). Edukacja przedszkolna w Norwegii. Krótka opowieść o norweskich przedszkolach. W A. Nowak-Łojewska, A. Olczak i A. Soroka-Fedorczuk, Edukacja małego dziecka. Refleksje, problemy, doświadczenia. Zielona Góra.
 • Postman, N. (1993). Technopoly: the surrender of culture to technology. Nowy Jork.
 • Postman, N. (2010). Technopol: triumf techniki nad kulturą. Warszawa.
 • Rammeplan – for barnehagens innhold og oppgaver. (2006). Kunnskapsdepartementet, Oslo.
 • Sebba, R. (1991). The Landscape of Chilhood, The reflection of Childhood’s Environment in Adult Memories and in Children’s Attitudes. Environment and Behavior, 23/4.
 • Wilson, R.A. (1997). The Wonders of Nature – Honoring Children’s Ways of Knowing. Early Childhood News, 3/4.
 • Ziółkowski, M. (1981). Znaczenie – interakcja – rozumienie. Studium z symbolicznego interakcjonizmu i socjologii fenomenologicznej jako wersji socjologii humanistycznej. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-68e3eb3d-b958-4d8f-86d0-debf244ca085
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.