PL EN


2018 | 1(9) |
Article title

Idea slow jako wyznacznik działań rewitalizacyjnych podejmowanych na obszarach miejskich

Authors
Content
Title variants
EN
The idea of slow as a determinant of revitalization activities in urban areas
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Filozofia slow jest odpowiedzią na potrzebę zwolnienia i bardziej refleksyjnego patrzenia na różne obszary ludzkiej aktywności. Przejawem jej rozpowszechnienia jest rozwój międzynarodowej sieci miast Cittaslow, do której należy już 28 polskich miast. W artykule omówiono główne cechy i uwarunkowania procesu rewitalizacji w miastach Cittaslow. Zwrócono uwagę na zintegrowane planowanie rewitalizacji, która zależy od poziomu znajomości i akceptacji idei slow wśród mieszkańców, przedsiębiorców i lokalnych liderów oraz współpracy miast w sieci (tzw. koopetycji).
EN
The philosophy of slow is a response to the need to slow down and more reflective look at various areas of human activity. A manifestation of its prevalence is the development of international network of Cittaslow, which already includes 28 Polish cities. The article discusses the main features and determinants of the revitalization process in the cities of Cittaslow. Attention is paid to integrated revitalization planning, which depends on the level of knowledge and acceptance of the slow idea among inhabitants, entrepreneurs and local leaders and cooperation of cities in the network (the so-called coopetition).
Year
Issue
Physical description
Contributors
  • (dr) Adiunkt w Katedrze Makroekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-69074d79-4835-49cd-a135-00f28025b988
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.