PL EN


2013 | 2(4) | 47-64
Article title

Doświadczenia emocjonalne kobiet pracujących za granicą. Wspomnienia i refleksje migrantek z województwa opolskiego

Content
Title variants
EN
Emotional experiences of women working abroad. Memories and reflections of migrant women from the region of Opole
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na podstawie głównie badań jakościowych (wywiady, listy) w artykule przedstawiono refleksje, wspomnienia kobiet migrantek. Sięgając do teorii dramaturgicznych próbowano określić doświadczenia emocjonalne kobiet, zwracając uwagę na ich sytuację przedmigracyjną, emocje towarzyszące wyjazdowi za granicę oraz istniejące zależności w obszarze pracy za granicą. Badane kobiety z perspektywy czasu oceniały koszta i korzyści wynikające z pracy za granicą.
EN
The article, based mainly on qualitative research (interviews, letters), presents reflections and memories of migrating women. Using drama theories it is attempted to define emotional experiences of women drawing attention to their pre-migration situation, migration-related emotions and relations existing in the area of migrant work. The women examined assessed from the time perspective both the costs and benefits of working abroad.
Year
Issue
Pages
47-64
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Opolski
References
 • Anderson B. 2000, Doing the dirty work? The global politics of domestic labour, Zed Books London, New York.
 • Bell D. 1973, The coming of post-industrial society, Basic Books, New York.
 • Clark C. 1997, Misery and company: sympathy in everyday life, University of Chicago Press, Chicago.
 • Czerner A., Nieroba E. 2011, Wprowadzenie, w: Studia z socjologii emocji. Podręcznik akademicki, red. A. Czerner, E. Nieroba, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Czerner A. Nieroba E. 2011, Wybrane nurty teoretyczne w socjologii emocji, w: Studia z socjologii emocji. Podręcznik akademicki, red. A. Czerner, E. Nieroba, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Domański H. 1992, Zadowolony niewolnik. Studium o nierównościach między mężczyznami i kobietami w Polsce, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 • Goffman E. 2000, Człowiek w teatrze życia codziennego, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 • Goffman E. 2006, Rytuał interakcyjny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hochschild A.R. 2009, Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jończy R. 2010, Warunki powrotu zagranicznych emigrantów zarobkowych do województwa opolskiego. W kontekście niedopasowań strukturalnych na opolskim rynku pracy, Pro Media, Opole.
 • Kemper T.D. 2007, Power and status and power-status theory of emotions, w: Handbook of the sociology of emotions, riverside, red. J.E. Stets, J.H. Turner, CA Springer, New York.
 • Kindler M. 2008, „Niewidoczna” praca – ukraińskie migrantki pracujące w charakterze pomocy domowych w Polsce, w: Migracja kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, red. K. Slany, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Krasnodębska A. 2007, Badania preferencji zawodowych młodzieży szkół średnich i studentów, wprowadzenie M. Duczmal, W. Potwora, Instytut Śląski, Opole.
 • Krasnodębska A. 2008, Preferencje zawodowe opolskich studentów a kwestia zagranicznych migracji zarobkowych, Instytut Śląski, Opole.
 • Lasota E. 2008, Praca domowa imigrantek a proces urynkowienia ról społecznych Polek, w: Migracja kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, red. K. Slany, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Okólski M. 2001, Mobilność przestrzenna z perspektywy koncepcji migracji niepełnej, w: Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, red. E. Jaźwińska, M. Okólski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Pierce J.L. 1995, Gender Trias: emotional lives in contemporary law firms, University of California Press, Berkeley.
 • Rogers C.R. 2002, O stawaniu się osobą, REBIS, Poznań.
 • Rosenberg M. 1991, Self processes and emotional experiences, w: The self-society interface: cognition, emotion and action, red. J.A. Howard, S.I. Callero, Cambridge University Press, New York.
 • Slany K. 2002, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, NOMOS, Kraków.
 • Sztompka P. 2002, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków.
 • Sztompka P. 2000, Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 • Titkow A., Duch-Krzysztoszek D., Budrowska B. 2004, Nieodpłatna praca kobiet: mity, realia, perspektywy, IFIS PAN, Warszawa.
 • Turner J.H., Stets J.E. 2009, Socjologia emocji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Urbańska S., 2008, Transnarodowość jako perspektywa ujęcia macierzyństwa w warunkach migracji, w: Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, red. K. Slany, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Wouters C. 1992, On status competition and emotion management: the study of emotions as a new field, „Theory Culture Society” nr 9.
 • Wódz K. 1997, Wstęp, w: Kobiety wobec przemian okresu transformacji, red. K. Faliszek, E. McLean Petras, K. Wódz, Śląsk, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-690db96b-914c-4333-a112-d8bcded47258
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.