PL EN


2011 | 6 | 30-37
Article title

Definicje, właściwości i funkcje społeczeństwa informacyjnego

Content
Title variants
EN
Definitions, properties and functions of information society
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Społeczeństwo informacyjne jest stosunkowo nową formą społeczną, która rozwija się wraz ze stale rosnącym dostępem do informacji i stale rosnącym jej znaczeniem w społeczeństwie. Równocześnie z próbami zdefiniowania czym jest ten nowy rodzaj formy społecznej pojawiły się próby wyodrębnienia jego najważniejszych cech i funkcji, jakie ono spełnia we współczesnych gospodarkach. Wśród badaczy tego zjawiska nie ma zgody zarówno co do samej jego definicji, jak i do najważniejszych właściwości oraz zadań, które przed nim stawia obecna cywilizacja.
EN
Information society is a relatively new social form which is developing along with constantly increasing access to information and its still growing importance in the society. Along with trials to define what this new type of social form is, there have appeared trials to distinguish its most important features and functions, which it fulfils in modern economies. There is no agreement among scientists working on this phenomenon as to its definition as well as the most important properties and tasks which it faces in a current civilization.
Year
Volume
6
Pages
30-37
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Doktorowicz K., Europejski model społeczeństwa informacyjnego: polityczna strategia Unii Europejskiej w kontekście globalnych problemów wieku informacji (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 2388), Katowice 2005.
 • ePolska – Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001– 2006, Ministerstwo Gospodarki, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 11 września 2001 r.
 • Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe: teorie analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2005.
 • Haber L.H., Poznawcze aspekty badań nad społecznością informacyjną [w:] Mikrospołeczność informacyjna. Na przykładzie miasteczka internetowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, red. L.H. Haber, Kraków 2001.
 • http://www.cie.gov.pl/www/serce.nsf/0/6A1F328341480FEAC1256F6A0038762F?Open (dostęp: 31.08. 2010 r.).
 • Kędra J., Wybranie aspekty funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego [w:] Społeczeństwo informacyjne: stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, red. C.F. Hales, Rzeszów 2008.
 • Krzysztofek K., Szczepański M.S., Zrozumieć rozwój: od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Katowice 2005.
 • Nowak J.S., Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje, por. http://www.silesia.org.pl/upload/Nowak_Jerzy_Spoleczenstwo_informacyjne-geneza_i_definicje.pdf (dostęp: 31.08.2010 r.)
 • Nowina-Konopka M., Istota i rozwój społeczeństwa informacyjnego [w:] Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, red. M. Witkowska, K. Cholawo-Sosnowska, Warszawa 2006.
 • Papińska-Kacperek J., Społeczeństwo informacyjne, Warszawa 2006.
 • Stempnakowski Z., Administracja elektroniczna [w:] Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju, red. A. Szewczyk, Warszawa 2007.
 • Witkowska M., Cholawo-Sosnowska K. (red.), Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, Warszawa 2006.
 • Zacher L.W., Polskie badania nad społeczeństwem informacyjnym: Przegląd wybiórczy [w:] Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego: dylematy cywilizacyjno-kulturowe, red. L. Haber, Kraków 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-3156
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6910f2e3-7aea-47b2-aa01-45ac38ad4a65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.