PL EN


2012 | 2(3) | 47-55
Article title

Meandry dobra i zła. Rozważania na marginesie książek

Content
Title variants
EN
Meanders of the Good and the Bad. Reflections on the Margins of Books
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł zawiera rozważania na temat wartości w historii myśli ekonomicznej. Na podstawie książek T. Sedlacka i A. Glapińskiego zanalizowana została rola dobra i zła w tworzeniu pojęć i zasad gospodarowania w przekroju historycznym, aż do dzisiejszych podejść różnych szkół myśli ekonomicznej. Dyskusji poddano też różne drogi poszukiwań metodologii badań ekonomicznych, uwzględniające lub nie czynniki społeczno-psychologiczne w metodologii lub koncentrujące się jedynie na metodach statystycznych i matematycznych.
EN
The article comprises the deliberations on the issue of value in the history of economic thought. Based on the books of T. Sedlacek and A. Glapiński, the author analysed the role of right and wrong in creation of concepts and principles of management historically, till the today's approaches of various schools of the economic thought. She also discussed various ways of search for methodology of economic research taking or not into account the socio-psychological factors in the methodology or focusing only on the statistical and mathematical methods.
Year
Issue
Pages
47-55
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
  • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-6929
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-69219a5d-37ac-43ec-af57-6dc4ebe41ded
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.