PL EN


2016 | 6 | 1-9
Article title

O niektórych nowych wyzwaniach i oczekiwaniach wobec statystyki

Content
Title variants
EN
Some new challenges and expectation of statistics
RU
О некоторых новых вызовах и ожиданиях статистики
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W artykule omówiono najnowsze wyzwania badawcze i dydaktyczne, jakie stoją przed statystyką w obliczu szybko rosnących możliwości gromadzenia i przetwarzania danych (Big Data) oraz coraz bardziej dominującego w życiu społecznym i ekonomicznym liczbowego opisu rzeczywistości. Te nowe zjawiska i tendencje powinny skłonić środowisko statystyków do podejmowania działań na rzecz podniesienia w społeczeństwie wiedzy statystycznej, niezbędnej do krytycznej oceny i poprawnej interpretacji wyników badań statystycznych.
EN
The article discusses recent research and educational challenges faced by the statistics in the world of fast-growing possibilities of collecting and processing data (Big Data) and the increasingly dominant in social and economic life numerical description of reality. These new phenomena and trends should encourage statisticians’ environment to take action of improving society statistical knowledge needed to critically evaluate and correct interpretation of the survey results.
RU
В статье обсуждаются последние исследовательские и дидактические вызовы, которые стоят перед статистикой в ситуации быстро повышающихся возможностей сборки и обработки данных (Big Data), а также более доминирующего в социальной и экономической жизни численного описания реальности. Эти новые явления и тенденции должны поощрять статистиков принимать меры по повышению статистических знаний общества, необходимых для критической оценки и правильной интерпретации результатов статистических обследований.
Year
Issue
6
Pages
1-9
Physical description
Dates
published
2016-06
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Brzeziński M. (2015), Trzeba patrzeć w PIT-y, „Gazeta Wyborcza”, 24.07.2015 r.: s. 23.
 • Clark T., Parraudin F. (2016), General election opinion poll failure down to not reaching Tory voters, „The Guardian”, 19.01.2016 r.
 • Filar D. (2015), Między zieloną wyspą a dryfującą krą. Gospodarka Polski w latach 2007—2015, Wydawnictwo ARCHE, Sopot.
 • Goldfarb A., Lu Q. (2006), Household-specific regressions using clickstream data, „Statistical Science”, Vol. 21, No. 2: s. 247—255.
 • Greene W. (2003), Econometric Analysis (5th ed.), Prentice Hall, New York.
 • Hubbard R., Armstrong J. (2006), Why we don’t really know what statistical significance means: A major educational failure, „Journal of Marketing Education”, Vol. 28, No. 2: s. 114—120.
 • Kmenta J. (1990), Elements of Econometrics (2nd ed.), „Macmillan”, New York.
 • Kośny M., Mazurek E. (2009), Redistribution and Equity of Polish Personal Income Tax: Measurement Using Micro Data from Tax Returns, „Statistica & Applicazioni”, Vol. 7, No. 2: s. 211—221.
 • Kośny M., Mazurek E. (2010), Influence of Child Tax Credit on Inequity of Personal Income Tax in Poland, „International Research Journal of Finance and Economics”, No. 50: s. 45—50.
 • Lin M., Lucas Jr. H. C., Shmueli G. (2013), Too Big to Fail: Large Samples and the p-Value Problem, „Information Systems Research”, Vol. 24, No. 4, December 2013: s. 906—917.
 • Mayer-Schönberger V., Cukier K. (2014), BIG DATA. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 • Myck M., Najsztub M. (2014), Data and Model Cross-Validation to Improve Accuracy of Microsimulation Results: Estimates for the Polish Household Budget Survey, „Discussion Papers”, No. 1368, DIW Berlin, German Institute for Economic Research.
 • Sierakowski S. (2015), Sprzedana demokracja?, „Polityka”, nr 50 (3039): s. 20 i 21.
 • Stefanowicz B., Cierpiał-Wolan M. (2015), Błędy przetwarzania danych, „Wiadomości Statystyczne”, nr 9: s. 23—29.
 • Szreder M. (2015), Zmiany w strukturze całkowitego błędu badania próbkowego, „Wiadomości Statystyczne”, nr 1: s. 4—12.
 • Szreder M. (2016), Pensja w portfelu i w Excelu, „Polityka”, nr 9 (3048): s. 66 i 67.
 • Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) (2015), opracowanie sygnalne, GUS, 9.06.2015 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-69229194-52ab-4bee-861c-07c93504a3f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.