PL EN


2015 | 8 | 45-57
Article title

Development of Linguistic-Communication Competences in Preschools. Factors Influencing Language Competences – Their Level and Measurement

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Children entering institutional education can activate the linguistic and non-linguistic norms they bring from home. These norms, however, are very diverse in their nature and children from the same age-group remain at different levels in terms of language-acquisition. In our paper we seek to identify where and what sort of problems may arise in acquiring the mother-tongue, what factors may hinder the acquisition of the first language, what are the symptoms of backwardness in the field of linguistic–communication and which areas measuring tests tend to focus upon. Finally by presenting an indication system we would like to show what opportunities observation may have in purposeful development.
Year
Issue
8
Pages
45-57
Physical description
Contributors
References
 • Aszalai Anett – Horváth Judit – Horváthné Csapucha Klára –Dr. Rónáné Falus Júlia: Amit az óvónőnek észre kell venni. Tájékozódó vizsgálat a nagycsoportos óvodások képesség- és készségszintjéről [What Preschool Teachers Need to Notice. Survey on 5–6-year-old Preschool Children’s Ability and Skill Level]. Flaccus Kiadó, Budapest, 2005.
 • Bernstein Basil, Class, Codes and Control: Theoretical Studies Towards a Sociology of Language. London. Routledge & Kegan Paul, 1971.
 • Bilibok Péterné: A beszédfejlesztés pszichológiai problémái [Psychological Problems of Speech Development] in Az óvodás gyermekek anyanyelvi neveléséről [Teaching Native Language for Preschool Age Children], 1981. Szarvas, kézirat 1–12.
 • Csányi, Yvonne: Peabody Szókincs-Teszt. Budapest: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola, 1974.
 • Csertő Aranka – Ecsédi András – Nagy József – Puppi József: Iskolaelőkészítő kompenzálás [Compensation in Preparation for School]. Tankönyvkiadó, Budapest, 1982.
 • Dankó Ervinné: Nyelvi-kommunikációs nevelés az óvodában [Linguistic-Communication Education in Preschools], OKKER Kiadó, Budapest, 2000.
 • De Renzi E, Vignolo LA,: The Token Test: a Sensitive Test to Detect Receptive Disturbances in Aphasics. Brain, 1962.
 • Fazekasné Fenyvesi Margit – Józsa Krisztián – Nagy József – Vidákovich Tibor, Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer Tesztrendszer DIFER [Diagnostic Development- surveying Test System], Handbook, Mozaik Kiadó, Szeged, 2004.
 • Fazekasné Fenyvesi Margit, Beszédhanghallás [Hearing of Speech Sound] in Az elemi alapkészségek fejlődése 4–8 éves életkorban [Development of Basic Abilities in Age-groups of 4–8 Years]. Mozaik Kiadó, Szeged 2004, pp.18–29.
 • Gósy Mária: Beszédészlelési és beszédmegértési teljesítmény (logopédusoknak, gyógypedagógusoknak, tanítóknak, óvónőknek) GMP [Measurement of Speech Perception and Speech Understanding (for Speech Therapists, Special Needs Teachers, Elementary School and Preschool Teachers] NIKOL GMK Budapest, 2000.
 • Győri Miklós – Hahn Noémi: Az emberi nyelv és kommunikáció alapfolyamatai [Basic Processes of Human Language and Communication] in Pszichológiai alapismeretek [Basic Psychological Studies] (ed.: Oláh Attila) 2006, pp. 257–295.
 • Kas B. (2009) A nyelvi képesség evolúciója és patológiája: hogyan utalnak a zavarok az eredetre? [Evolution and Pathology of Linguistic Abilities: How Disorders Indicate their Origin], Fejlesztő Pedagógia 20/2, 30–33.
 • Katona Krisztina: Anyanyelvi és kommunikációs képességek fejlesztése a családban [Development of Native Language and Communication Skill in the Family] Nyelvi-kommunikációs nevelés az óvodában (ed.: Dankó Ervinné). OKKER Kiadó, Bp. 2000, pp. 283–291.
 • Katona Krisztina: Adalékok az óvodai anyanyelvi fejlesztés témaköréhez [Native Language Development in Preschools] in Diskurzus 2007, pp. 177–186.
 • Nagy József, 5–6 éves gyermekeink iskolakészültsége [5–6-year-old Children’s Preparedness for School]. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980.
 • Nagy József: Preventív fejlettségvizsgáló rendszer 4–7 éves gyerekek számára PREFER [Preventive Development-surveying System for 4–7-year-old Children], Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986.
 • Peterwagner Reinhold, What Is the Matter With Communicative Competence?: An Analysis to Encourage Teachers of English to Assess the Very Basis of Their Teaching. Lit Verlag, 2005.
 • Pléh Csaba- Palotás Gábor, Lőrik József: Nyelvfejlődési szűrővizsgálat PPL [Screening Survey for Language Development], Akadémiai Kiadó, Budapest 2002.
 • Réger Zita, Utak a nyelvhez [Ways to Language], Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990.
 • Szikszainé Nagy Irma: Szövegtan [Text Linguistics], 1999.
 • Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan [Descriptive Hungarian Text Linguistics], Osiris Kiadó, 1999.
 • Zsoldos Márta – Dr. Sarkady Kamilla: Szűrőeljárás óvodáskorban a tanulási zavar lehetőségének vizsgálatára MSSST [Screening Procedure for Surveying Learning Disorders in Preschool Age], 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-692528b3-eb12-4cf7-a3db-1d267e8766b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.