PL EN


2019 | 2 (25) | 43-56
Article title

Czy bity są życiem, a śmierć to dopiero początek? Cywilnoprawne implikacje śmierci człowieka związane z rozwojem mind uploadingu

Authors
Content
Title variants
EN
Are Bits Life, While Death Is Just a Mere Beginning? Civil Law Implications of Human Death Connected With Development of Mind Uploading
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
One of the most commonly disputed topics in the new technologies sector in 2018 was Artificial Intelligence and a probability of granting it a legal capacity. A situation in which an algorithm, i.e. in practical terms: a digital set of zeros and ones, in legal transactions is, to a large degree, made equal with a human being, has stirred and continues to stir numerous doubts also in the legal doctrine. What will happen, however, when we try to reverse the mentioned relationship? Instead of transforming ‘a machine into the human’, let us transform ‘the human into a machine’. This is because, in a large oversimplification, it is the effect of performance of the mind uploading process, i.e. the procedure transferring a human mind onto a synthetic medium. This article most probably constitutes the first attempt in Poland at tackling the set of legal issues connected with transferring the mind, additionally narrowed down to an analysis of civi law regulations with a particular emphasis on mortis causa norms. It also attempts to answer a question as to whether the notion of death will have to be redefined in the context of the aforementioned process, and also if the inheritance law, in the face of alleged future immortality of humans, will preserve its raison d‘être in future. Considerations on the legal capacity of the ‘digitalised human’ provided an introduction into the set of issues discussed in the paper.
PL
W 2018 r. jednym z najpowszechniej dyskutowanych tematów w branży nowych technologii była sztuczna inteligencja i możliwość przyznania jej podmiotowości prawnej. Sytuacja, w której algorytm, czyli w praktyce cyfrowy zbiór zer i jedynek, zrównuje się w znacznej mierze w obrocie prawnym z człowiekiem, wzbudzała i wzbudza wiele wątpliwości również w doktrynie prawnej. Co jednak się stanie, gdy spróbujemy odwrócić wspomnianą relację? Zamiast zmieniać „maszynę w człowieka”, przeobrazimy „człowieka w maszynę”? Taki bowiem skutek, w dużym uproszczeniu, niesie ze sobą przeprowadzenie procesu mind uploadingu, czyli przeniesienia ludzkiego umysłu na syntetyczny nośnik. Niniejszy artykuł stanowi prawdopodobnie pierwszą w Polsce próbę zmierzenia się z prawną problematyką transferu umysłu, zawężoną dodatkowo do analizy regulacji cywilnoprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem unormować mortis causa. Podjęto w nim próbę odpowiedzi na pytanie, czy w kontekście wspomnianego procesu konieczne będzie przedefiniowanie pojęcia śmierci, jak również czy prawo spadkowe – w obliczu rzekomej ludzkiej nieśmiertelności – zachowa w przyszłości swoją rację bytu. Jako wprowadzenie do zagadnienia służyły rozważania na temat podmiotowości prawnej „człowieka zdigitalizowanego”.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-69279323-ef8f-4a21-8e38-6e9432deebdd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.