PL EN


2007 | 2(4) | 27-39
Article title

"Cardinale langravio" i "Conte savio" - dygnitarze Rzeszy w barokowym Rzymie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Year
Issue
Pages
27-39
Physical description
artukuł
Dates
published
2007
References
  • R. Hołownia, Krzeszowskie mauzoleum Piastów świdnicko-jaworskichw aspekcie sukcesji książęcej, [w:] Krzeszów uświęcony łaską, red. H. Dziurlai K. Bobowski, Wrocław 1997
  • J. Krčálová, Das Oval in der Archi- tektur des böhmischen Manierismus, „Umĕní” XXI (1973)
  • J. Kowalczyk, Rola Rzymu w późnoba- rokowej architekturze polskiej, „Rocznik Historii Sztuki”, XX (1994)
  • H. Lorenz, Italien und die Anfänge des Hochbarock in Mitteleuropa, [w:] Europa und die Kunst Italiens. Internationaler Kongreß zum hundertsjährigen Jubiläum des Kunsthistorischen Institutes in Flo- renz. Florenz, 22.-27. September 1997, red. Max Seidel, Venezia 2000
  • J. Wrabec, Rzym na Śląsku w czasach baroku, [w:] Marmur dziejowy. Studia z historii sztuki, Poznań 2002
  • M. Horyna, Římský vlivv pražske sakralní architektuře 17. stole- ti a Jean Baptiste Mathey, [w:] Barokov Italii- Baroko v Čechach, red.V. Herold, ek, Praha 2003
  • P. Fidler, Římský akademismus v Praze. Jean Baptiste Mathey, Domenico Mar- tinelli - inter principes famosus a Carlo Fontana - celeberissimo architetto di Roma, [w:] Barokní Praha - Barokní Čechie 1620-1740, Praha 2004
  • M. Karpowicz, Sztuki polskiej drogi dziwne, Bydgoszcz 1994
  • Rom in Bayern. Kunst und Spiritualität der ersten Jesuiten, red. R. Baumstark; A. J. Baranowski, Między Rzymema Wilnem. Magnackie fundacje sakralne w Wielkim Księstwie Litewskim w cza- sach kontrreformacji na tle polityki dy- nastycznej w Europie Środkowej, Warszawa 2006
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6938cb90-49e9-4486-add1-2e3afd8932dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.