PL EN


2014 | 179 | 63-73
Article title

Kobieta-matka vs. kobieta-pracownica. Jakość życia pracujących zawodowo matek

Content
Title variants
EN
Woman-mother vs. Women-worker. Quality of Life of Professionally Working Mothers
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The elaboration takes up the issue of professionally working mothers, difficulties and barriers in reconciling those two areas of social activity. There are presented selected legal aspects which are designed to either prevent professional discrimination against women or facilitate the functioning of working women in situations of motherhood. Also there are noticed factors that impact the quality of life of professionally working mothers, that is: family model, segregation of duties, access to care institutions, the ability to work and career, and the working time. There are proposed actions heading to the improvement of professionally working mothers in certain areas
Keywords
Year
Volume
179
Pages
63-73
Physical description
Contributors
References
 • Balcerzak-Paradowska B.: Polityka rodzinna w Polsce w aspekcie godzenia życia zawodowego i rodzinnego. W: Godzenie pracy zawodowej z rodziną w kontekście aktywizacji zawodowej kobiet. Red. C. Sadowska-Snarska, T. Li. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2008.
 • Berger P.L.: Zaproszenie do socjologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Borkowska S.: Praca a życie pozazawodowe. W: Przyszłość pracy w XXI wieku. Red. S. Borkowska. Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2004.
 • Kamerschern D.R., McKenzie R.B, Nardinelli C.: Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1991.
 • Kobieta pracująca. Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy. System aktywizacji zawodowej kobiet - "Kobieta pracująca". Projekt współfinansowany przez UE, Kutno 2006.
 • Konstytucja RP, 1997.
 • Kotowska I.E., Sztanderska U., Wóycicka I.: Między domem a pracą. Rekomendacje. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 • Kowalski S.: Socjologia wychowania w zarysie. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
 • Menedżerka sukcesu 2011. Szanse i ograniczenia kariery zawodowej kobiet w Polsce, http://www.pwnet.pl.
 • Polityka równości płci. Polska 2007. Raport. Red. B. Chołuj. Fundacja "Fundusz Współpracy" Warszawa 2007.
 • Robak E.: Kształtowanie równowagi między pracą a życiem osobistym pracowników, jako istotny cel współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. W: Wyzwania dla współczesnych organizacji warunkach konkurencyjnej gospodarki. Red. D. Lewicka, L. Zbiegiem-Maciąg. Wydawnictwa AGH, Kraków 2010.
 • Rotkiewicz M.: Dyskryminacja i mobbing w miejscu pracy. Wydawnictwo "Biblioteczka Pracownicza", Warszawa 2006.
 • Tomaszewska J.: Dyskryminacja ze względu na płeć. W: Dyskryminacja ze względu na płeć. Przezwyciężanie barier na drodze ku równości kobiet i mężczyzn w Polsce. Virgo Poligrafia, Warszawa 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-693f6d86-c662-4500-a158-4946511f8c67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.