PL EN


Journal
2012 | 38 | 2 | 129-139
Article title

„Kultura przemocy” a ludzie starzy

Authors
Content
Title variants
EN
„The Culture of Violence” and Elderly People
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper introduces the academic work performed at the Cultural Animation Unit of the University of Zielona Gora. It focuses on running discussions within the academic seminar. The main part of the article is the example of the problem discussed on the seminar, although infrequently undertaken in the gerontological literature. The problem concerns the violence of the elderly against their immediate environment. Listed examples of the behaviour of elderly people, described in the literature or observed in every day life, let us consider the behaviour of this social category only as genial or hostile. What is more, the examples show the variability of its behaviour in the context of transformation of social roles possible to perform in this age.
PL
W tekście tym we wprowadzeniu przedstawiona jest praca naukowa Zakładu Animacji Kulturalnej Uniwersytetu Zielonogórskiego, której jednym z trzech rodzajów jest prowadzenie dyskusji w ramach seminarium naukowego. Zasadnicza część artykułu jest przykładem dyskutowanego na tym seminarium problemu, rzadko podejmowanego w literaturze gerontologicznej, jakim jest przemoc ludzi starych wobec najbliższego otoczenia. Wymienione przykłady zachowań ludzi starych opisane w literaturze lub zaobserwowane w życiu codziennym, pozwalają dopełnić znane na ogół dychotomiczne podziały postępowania przedstawicieli tej kategorii społecznej jako wyłącznie dobroduszne lub wrogie, a także zwrócić uwagę na zmienność jej zachowań, w kontekście przemiany społecznych ról, możliwych do pełnienia w tym wieku.
Journal
Year
Volume
38
Issue
2
Pages
129-139
Physical description
Contributors
author
  • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
References
  • Fabiś A., Wąsicki A. (2008), Opiekun osób starszych – więcej frustracji niż satysfakcji, [w:] Dorosłość wobec starości. Oczekiwania-radości-dylematy, red. R. Konieczna-Woźniak, Poznań.
  • Gieseke W., Kargul J., (Hrsg) (2005), Europaisierung durch kulturelle Bildung. Bildung-Praxis-Event, WaxmanVerlag GmbH, Munster/New York/Munchen/Berlin.
  • Kargul J., Słowińska S., Gancarz M. (2004), Z prądem i pod prąd. Lubuskie instytucje kultury w nowym ładzie społecznym, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra.
  • Siarkiewicz E. (2010), Przesłonięte obszary poradnictwa. Realia-iluzje ambiwalencje, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-694b7be3-e81c-4729-812e-d7f062a23395
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.