PL EN


2019 | 67 | 7: Słowianoznawstwo | 113-125
Article title

„Karaś” po polsku. Za kulisami przekładu

Title variants
EN
Karaś [Crucian Carp] in Polish. Behind the Scenes of Translation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W tekście przedstawiono projekt współpracy sekcji przekładowej Pieriewodka (KFS UMK) z teatrem im. Horzycy w Toruniu. Projekt obejmował przetłumaczenie przez członków sekcji utworu Karaś autorstwa petersburskiej dramatopisarki Mariny Dadyczenko, a następnie przedstawienie go przez aktorów teatru w formie czytania performatywnego, zaplanowanego jako impreza towarzysząca pierwszej edycji festiwalu Za kulisami. Toruńskie spotkania wokół dramatu. W artykule zwrócono uwagę na specyfikację tłumaczeniową, związaną z przeznaczeniem tekstu docelowego i różnice cechujące tłumaczenie wyjściowe, tekst sceniczny i tekst, który ukazał się w formie publikacji książkowej. Omówiono ponadto rozwiązania translatorskie, dotyczące elementów kultury źródłowej i kultury trzeciej, a także potencjalne nieścisłości wynikające z błędnego odczytania oryginału. Podkreślono też wpływ autora na kształtowanie się tekstu docelowego.
EN
The paper presents a cooperation project between the Pieriewodka [Perevodka] Translation Group (at the Department of Slavonic Studies of the Nicolaus Copernicus University) and the W. Horzyca Theatre in Torun. The project involved translation of the poem Karaś by Petersburg-based playwright Marina Dadychenko by members of the Group; the poem was later performatively read out by actors. This performative reading was intended to be one of the events during the first edition of the ‘Behind the scenes’. Torun meetings with drama festival. The paper focuses on translation issues related to the purpose of the target text and specific to the initial translation, the text performed on stage and the text after its publication. Moreover, translation solutions concerning elements of the source culture and the third culture as well as potential inaccuracies resulting from the incorrect interpretation of the original were discussed. The author’s influence on the shaping of the target text was also emphasized.
Contributors
References
 • Dadyczenko, Marina. „Karaś”. Tłum. A. Andrzejewska, M. Kaproń. Antologia współczesnego dramatu rosyjskiego. T. 8. „Lubimowka” na „Kontakcie”. Red. A. Moskwin. Warszawa: Wydział Lingwistyki Stosowanej UW i in., 2018. 95-111.
 • Dąbska-Prokop, Urszula. „Tłumacz-kanibal?”. Między oryginałem a przekładem 3 (1997): 71-77.
 • Dybiec-Gajer, Joanna (a). „Specyfikacja jako instrument kontekstualizacji aktu tłumaczeniowego – między teorią a praktyką dydaktyki przekładu”. Rocznik Przekładoznawczy 8 (2013): 107-121.
 • Dybiec-Gajer, Joanna (b). Zmierzyć przekład? Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego. Kraków: Universitas, 2013.
 • Kaduczak, Jacek. Wykład „Między widzem a czytelnikiem. Specyfika tłumaczenia tekstów teatralnych” wygłoszony 25.04.2017 r. w Collegium Maius UMK.
 • Kamińska, Aleksandra. „Tłumacz kontra płeć, czyli sceniczność w przekładzie – «Cloud Nine» Caryl Churchill”. Przekładaniec 31 (2015): 169-181.
 • Krajewska, Monika (a). „Cieplica to wystygła zimnica”. Wizerunek tłumacza na tle korespondencji z pisarzem. Lem i tłumacze. Red. E. Skibińska, J. Rzeszotnik. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2011. 117-135.
 • Krajewska, Monika (b). Oswoić słowo. Komentarze w północnych książkach Mariusza Wilka i ich rosyjskich przekładach. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2017.
 • Krajewska, Monika (c). „W trosce o każdą sylabę, czyli o tłumaczeniu melicznym”. Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. T. 5. Red. A. Pstyga. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016. 68-77.
 • Niziołek, Renata. „Strategia aktora/strategia tłumacza – Jerzy Radziwiłowicz tłumaczy Moliera”. Rocznik Przekładoznawczy 9 (2014): 181-192.
 • Parchem, Wojciech. „Kwestia sceniczności tłumaczeń utworów dramatycznych w wybranych badaniach nad przekładem”. Acta Philologica 45 (2014): 71-77.
 • Pieciul-Karmińska, Eliza. „Znaczenie baśni Von dem Fischer un syner Fru (O rybaku i jego żonie) dla zbioru Kinder- und Hausmärchen braci Grimm i jej przekłady na język polski”. Rocznik Przekładoznawczy 12 (2017): 293-310.
 • Pomykoł-Sadlik, Anna. „Czy zdrada wobec poety jest zdradą wobec poezji?”. Między oryginałem a przekładem 1 (1995): 95-99.
 • Tłumacz w teatrze (panel dyskusyjny), https://www.youtube.com/watch?v=FfZk2MxLtUk [dostęp: 10.09.2018].
 • Voellnagel, Andrzej. Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1980.
 • Za kulisami. Toruńskie spotkania wokół dramatu, www.zakulisami.umk.pl [dostęp: 10.09.2018].
 • Ziółkowska, Anna. „Kilka słów o tym, dlaczego nie powinno się tłumaczyć baśni braci Grimm poprzez język trzeci”. Rocznik Przekładoznawczy 11(2016): 143-155.
 • Карась и золотая рыбка [Karas’ i zolotaya rybka], http://lubimovka.ru/istoriya/34-2017/382-short-list-2017http://lubimovka.ru/blog/404-karas-i-zolotaya-rybka [dostęp: 10.09.2018].
 • Премьера спектакля «КаRась» театра «Новая сцена 2» [Prem’yera spektaklya «KaRas’» teatra «Novaya stsena2»]. https://fonar.tv/photorep/2017/12/01/premyera-spektaklya-karas-teatra-novaya-scena-2-18 [dostęp: 10.09.2018].
 • Фестиваль молодой драматургии «Любимовка» (Работы, отобранные для представления на фестивале) [Festival’ molodoy dramaturgii «Lyubimovka» (Raboty, otobrannyye dlya predstavleniya na festivale)]. http://lubimovka.ru/istoriya/34-2017/382-short-list-2017 [dostęp: 10.09.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-694ebc02-875a-41e9-ab17-a91f19ddf512
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.