PL EN


2017 | (12)2017 | 63-74
Article title

Mroczna strona internetu – tor niebezpieczna forma cybertechnologii

Authors
Content
Title variants
EN
The dark side of the internet the onion router is a dangerous form of cybertechnologii
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono zasady działania jednej z anonimowych sieci TOR, której skrót pochodzi od angielskiej nazwy The Onion Router, oraz omówiono, jakie niesie ze sobą zagrożenia, dlaczego jest taka niebezpieczna i czy można temu zaradzić. TOR jest to sieć komputerowa im-plementująca trasowanie cebulowe trzeciej generacji. Sieć uniemożliwia analizowanie ruchu sie-ciowego przez co zapewnia użytkownikowi prawie całkowicie anonimowy dostęp do zasobów Internetu. TOR może być użyty w celu pominięcia mechanizmów filtrowania treści oraz innych ograniczeń komunikacyjnych, może być wykorzystywana przez terrorystów, przestępców, hake-rów, handlarzy bronią, narkotykami itp.
EN
This article presents the principles of operation of one of the anonymous network TOR whose abbreviation is derived from the English name of The Onion Router and posed a threat, why is this dangerous and whether this can be remedied. The Onion Router This is a network that implements the third-generation onion routing. The network makes it impossible to analyze network traffic by providing the user almost completely anonymous access to Internet resources. The Onion Router can be used to bypass the content filtering mechanisms and other constraints, may be used by terrorists, criminals, hackers, arms dealers, drug, etc.
Year
Volume
Pages
63-74
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Janczyk J., W głębi Internetu – inne zastosowania informatyki, „Dydaktyka Informatyki” 2014, nr 9, red. A. Piecuch, W. Furmanek, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski.
 • Kościelny R., Dziwności w cyberprzestrzeni, „Warszawska Gazeta”, 5–12 stycznia 2017 r.
 • Krauz A., Internet narzędziem groźnej broni cyfrowej dla infrastruktury krytycznej globalny świe-cie wiedzy, „Edukacja – Technika – Informatyka”, Rocznik Naukowy nr 4 /2013-1, cz. 1, Wybra-ne problemy edukacji technicznej i zawodowej, red. W. Walat, W. Lib, Rzeszów 2013.
 • Krauz A., Nowe wydanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN we współczesnej cywilizacji śmierci, „Edukacja – Technika – Informatyka”, Rocznik Naukowy nr 5/2014-1, cz. 1, Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej, red. W. Walat, W. Lib, Rzeszów 2014.
 • Mesároš M., Kelemen M., Nečas P., Badania nad technologią zabezpieczeń oraz rozwoju ochrony osób i mienia: kwestie ochrony na świecie, „Bezpieczeństwo i ochrona“ R. 2, nr 3–4 (7–8), Kosice 2009.
 • Nečas P., Ivančík R., Globalizácia, obrana a bezpečnosť vysokoškolská učebnica, 1 Vyd.: Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika, Liptovský, grafy, obr. tab., Mikuláš 2011.
 • Olak A., Globalizacja jako wyzwanie współczesnych systemów edukacyjnych [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa. Stowarzyszenie Nauka Edukacja Rozwój, Ostrowiec Świętokrzyski 2011.
 • Olak A., Mika J., Społeczne postrzeganie zagrożeń. Bezpieczeństwo w warunkach globalizacji, wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., Ostrowiec Świętokrzyski 2014.
 • Piecuch A., Cybernetyczna wolność wartości [w:] Z badań nad wartościami w pedagogice, red. W. Furmanek, Rzeszów 2006.
 • Sokół R., Jak pozostać anonimowym w sieci, Wyd. Helion, Gliwice 2014.
 • https://www.torproject.org/about/overview.html.en
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Tor_(anonymity_network)
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Onion_routing
 • https://metrics.torproject.org/
 • https://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/more-than-400-.onion-addresses-including-dozens-of-dark-market-sites-targeted-as-part-of-global-enforcement-action-on-tor-network
 • http://www.ibtimes.com/pulse/tour-deep-web-illegal-marketplaces-book-clubs-everything-between-1729404
 • http://www.buzzfeed.com/josephbernstein/if-you-dont-want-to-read-about-the-apple-watch-read-this-gui#.divPBRqKj
 • https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/wiemy-jakim-cudem-fbi-moglo-namierzyc-i-zamknac-400-serwisow-w-sieci-tor/
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Darknet
 • http://www.prosperitum.pl/praca_inzynierska.html
 • http://silkroaddrugs.org/category/silk-road-drugs-2/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6957b74c-1465-45a7-b2eb-6ac4ee0a6e1c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.