PL EN


2019 | 2(52) | 115-123
Article title

Frakcje parlamentarne Rady Najwyższej Ukrainy

Authors
Title variants
EN
Parliamentary faction in the Verkhovna Rada of Ukraine
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest problematyce funkcjonowania frakcji parlamentarnych w Radzie Najwyższej Ukrainy. Autor omawia formy zrzeszania się deputowanych ukraińskiego parlamentu, genezę obecnej regulacji prawnej, jej cele oraz praktykę parlamentarną. Ponadto wskazano rozwiązania prawne, które wyróżniają Ukrainę w tym zakresie, takie jak m.in. konstytucjonalizacja frakcji parlamentarnych, kryteria zrzeszania się parlamentarzystów, dyscyplina partyjna oraz specyficzne rozwiązania mające na celu ograniczenie zmian przynależności frakcyjnej w trakcie kadencji Rady Najwyższej.
EN
The article is dedicated to the subject of the parliamentary faction in the Verkhovna Rada of Ukraine. The author describes the form of organization of members of the Ukrainian parliament, the history of the regulation, the political goals of the amendments and the parliamentary practice. The article tries to point a regulation which mark the Ukraine out in the other states: such as constitutional level of the provisions alongside parliaments' internal rules of procedure, criterion for formation of associations of members of parliaments, the principle of autonomy, the essence of party discipline and a specific solution intended to reduce the problem of members of fractions leaving them during the term of the parliament.
Year
Issue
Pages
115-123
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
author
 • Uniwersytet w Białymstoku
References
 • BALUK Walenty (2012), Koalicje gabinetowe na Ukrainie w latach 2002-2012, Lublin.
 • BOŻYK Stanisław (2005), Prawnoustrojowy status opozycji parlamentarnej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, Białystok.
 • CZUSZENKO Witalij, ZAJAC Ihor (2009), Konstytucijne Prawo Ukrajiny. Kijów.
 • DUHAMEL Olivier, MENY Yves (1992), Dictionnaire constitutionnel, Paris.
 • HURSKA-KOWALCZYK Liana (2011), Opozycja polityczna na Ukrainie (1991–2006), Toruń.
 • KONSTYTUCJA Ukrainy (1999), Wstęp i tłumaczenie: Ewa Toczek, Warszawa.
 • OLECHNO Artur (2011), Zmiany konstytucji Ukrainy, w: Stanisław Bożyk (red.), Aktualne problemy reform konstytucyjnych, Białystok.
 • PANKEVYCH Ivan (2008), Zasady prawa wyborczego Ukrainy, Lublin.
 • REGULAMIN Rady Najwyższej Ukrainy – Zakon Ukrajiny O Reglamentje Wierhownoji Rady Ukrajiny, WWR 2010, roz. 14-15, nr 16-17.
 • SOWHYRJA Olha, SZUKLINA Natlija (2012), Konstytucijne Prawo Ukrajiny, Kijów.
 • STELMACH Andrzej (2015), Legalność zmiany władzy na Ukrainie, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 4.
 • SZMYT Andrzej (red.) (2010), Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć, Warszawa.
 • USTAWA (2004/2222 – IV) Ukrainy z dnia 8 grudnia 2004 r. o wniesieniu zmian do Konstytucji Ukrainy, Nr 2222 – IV.
 • USTAWA (2014/742-VII) Ukrainy z dnia 21 lutego 2014 r. o przywróceniu mocy obowiązującej niektórych przepisów Konstytucji Ukrainy Nr 742-VII.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-695b6c7c-6a85-4e88-84ed-5ffbb5a6f1a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.